Zwroty | japoński - Podróże | Zdrowie

Zdrowie - Nagły wypadek

Je dois me rendre à l'hôpital.
病院に連れて行ってください
Prośba o zabranie do szpitala
Je me sens malade.
気持ちが悪い
Je dois voir un médecin immédiatement !
今すぐ医者に診てもらいたい!
Prośba o szybkie zorganizowanie opieki lekarskiej
Au secours !
助けて!
Wezwanie natychmiastowej pomocy (medycznej)
Appelez une ambulance !
救急車を呼んで!
Żądanie karetki pogotowia

Zdrowie - U lekarza

J'ai mal là.
ここが痛いです
Wskazywanie części ciała, która nas boli
J'ai des rougeurs ici.
ここに発疹があります
Wskazywanie części ciała, na której mamy wysypkę
J'ai de la fièvre.
熱があります
Informowanie, że mamy gorączkę
J'ai un rhume.
風邪を引きました
Informowanie, że jesteśmy przeziębieni
Je tousse.
咳が出ます
Informowanie, że mamy kaszel
Je suis constamment fatigué(e).
いつも疲れています
Informowanie, że ostatnio cały czas odczuwamy zmęczenie
J'ai la tête qui tourne.
めまいがします
Informowanie, że odczuwamy zawroty głowy
Je n'ai pas d'appétit.
食欲がありません
Informowanie, że nie mamy ochoty na jedzenie
Je ne dors pas la nuit.
お腹がすいていません
Informowanie, że cierpimy na bezsenność
J'ai été mordu(e) par un insecte.
虫に刺されました
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z ukąszeniem owada
Je pense que c'est à cause de la chaleur.
暑さが原因だと思います
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z gorącą pogodą
J'ai dû manger quelque chose d'avarié.
何か変なものを食べたと思います
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego ze zjedzonym pokarmem
Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal.
私の_[body part]_ が痛い
Informowanie, która część ciała nas boli
Je n'arrive pas à bouger mon/ma _[partie du corps]_.
_[body part]_を動かすことができない
Informowanie, która część ciała jest unieruchomiona
... tête ...
...頭...
Część ciała
... estomac ...
...お腹...
Część ciała
... bras ...
...腕...
Część ciała
... jambe ...
...脚...
Część ciała
... poitrine ...
...胸...
Część ciała
... cœur ...
...心臓...
Część ciała
... gorge ...
...喉...
Część ciała
... œil ...
... 目 ...
Część ciała
... dos ...
... 背 ...
Część ciała
... pied ...
... 足 ...
Część ciała
... main ...
...手...
Część ciała
... oreille ...
...耳...
Część ciała
... intestins ...
...便通...
Część ciała
... dent ...
...歯...
Część ciała
Je suis diabétique.
私は糖尿病です
Używane, aby poinformować, że mamy cukrzycę
Je fais de l'asthme.
私は喘息持ちです
Używane, aby poinformować, że mamy astmę
J'ai un problème cardiaque.
私は心臓病です
Używane, aby poinformować, że mamy wadę serca
Je suis enceinte.
私は妊娠しています
Używane, aby poinformować o ciąży
Combien de fois par jour dois-je en prendre ?
一日に何回飲めばいいですか?
Pytanie o dawkowanie lekarstwa
Est-ce contagieux ?
伝染性はありますか?
Pytanie, czy choroba jest zaraźliwa
Je peux rester au soleil/aller nager/faire du sport/boire de l'alcool ?
私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑むことができますか?
Pytanie, czy wolno nam wykonywać pewne czynności
Voici mes papiers d'assurance.
これが私の保険書類です
Okazywanie dokumentów ubezpieczeniowych
Je n'ai pas d'assurance maladie.
私は保険に入っていません
Informowanie, że nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego
J'ai besoin d'un certificat médical.
病気の診断書が必要です
Prośba o zwolnienie lekarskie
Je me sens un peu mieux.
少し気分が良くなりました
Informowanie o poprawie
C'est pire.
状態が悪化しました
Informowanie o pogorszeniu
Il n'y a pas de changement.
前と同じ状態です
Informowanie o braku zmian

Zdrowie - Apteka

Je voudrais acheter du/de la ___.
___を買いたいです
Proszenie o konkretny produkt
anti-douleurs
痛み止め薬
Lekarstwo
pénicilline
ぺニシリン
Lekarstwo
aspirine
アスピリン
Lekarstwo
insuline
インシュリン
Lekarstwo
pommade
軟膏
Lekarstwo
somnifères
睡眠薬
Lekarstwo
serviettes hygiéniques
生理用ナプキン
Produkt medyczny
désinfectant
殺菌剤
Produkt medyczny
pansements
バンドエイド
Produkt medyczny
bandages
包帯
Produkt medyczny
pilules contraceptives
経口避妊薬
Produkt medyczny
préservatifs
コンドーム
Inny produkt dostępny w aptece
crème solaire
日焼け止め
Inny produkt dostępny w aptece

Zdrowie - Uczulenia

Je suis allergique au/à la ___.
私は___にアレルギーがあります
Informowanie o alergiach
pollen
花粉
Uczulenie
poils d'animaux
動物の毛
Uczulenie
piqûres de guêpes ou d'abeilles
ハチ刺され 
Uczulenie
acariens
ダニ
Uczulenie
moisissure
カビ
Uczulenie
latex
ラテックス
Uczulenie
pénicilline
ペニシリン
Uczulenie na lekarstwo
noix/cacahuètes
ナッツ/ピーナッツ
Alergia pokarmowa
graines de sésame / graines de tournesol
ゴマ/ヒマワリの種
Alergia pokarmowa
œufs
Alergia pokarmowa
fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes
海産食品/魚/貝/えび
Alergia pokarmowa
farine/blé
小麦粉/麦
Alergia pokarmowa
lait/lactose/produits laitiers
牛乳/乳糖/乳製品
Alergia pokarmowa
gluten
グルテン
Alergia pokarmowa
soja
大豆
Alergia pokarmowa
plantes légumineuses/pois/haricots/maïs
豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ
Alergia pokarmowa
champignons
キノコ
Alergia pokarmowa
fruits/kiwis/noix de coco
果物/キーウィ/ココナツ
Alergia pokarmowa
gingembre/cannelle/coriandre
生姜/シナモン/コリアンダー
Alergia pokarmowa
ciboulette/oignons/ail
チャイブ/タマネギ/ニンニク
Alergia pokarmowa
alcool
アルコール
Alergia pokarmowa