Zwroty | chiński - Podróże | Zdrowie

Zdrowie - Nagły wypadek

Je dois me rendre à l'hôpital.
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Prośba o zabranie do szpitala
Je me sens malade.
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Je dois voir un médecin immédiatement !
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Prośba o szybkie zorganizowanie opieki lekarskiej
Au secours !
救命!(jiùmìng!)
Wezwanie natychmiastowej pomocy (medycznej)
Appelez une ambulance !
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Żądanie karetki pogotowia

Zdrowie - U lekarza

J'ai mal là.
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Wskazywanie części ciała, która nas boli
J'ai des rougeurs ici.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Wskazywanie części ciała, na której mamy wysypkę
J'ai de la fièvre.
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Informowanie, że mamy gorączkę
J'ai un rhume.
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Informowanie, że jesteśmy przeziębieni
Je tousse.
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Informowanie, że mamy kaszel
Je suis constamment fatigué(e).
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Informowanie, że ostatnio cały czas odczuwamy zmęczenie
J'ai la tête qui tourne.
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Informowanie, że odczuwamy zawroty głowy
Je n'ai pas d'appétit.
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Informowanie, że nie mamy ochoty na jedzenie
Je ne dors pas la nuit.
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Informowanie, że cierpimy na bezsenność
J'ai été mordu(e) par un insecte.
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z ukąszeniem owada
Je pense que c'est à cause de la chaleur.
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z gorącą pogodą
J'ai dû manger quelque chose d'avarié.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego ze zjedzonym pokarmem
Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal.
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Informowanie, która część ciała nas boli
Je n'arrive pas à bouger mon/ma _[partie du corps]_.
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Informowanie, która część ciała jest unieruchomiona
... tête ...
…头…(…tóu…)
Część ciała
... estomac ...
…胃…(…wèi…)
Część ciała
... bras ...
…手臂…(…shǒubì…)
Część ciała
... jambe ...
…腿…(…tuǐ…)
Część ciała
... poitrine ...
…胸…(…xiōng…)
Część ciała
... cœur ...
…心脏…(…xīnzàng…)
Część ciała
... gorge ...
…喉咙…(…hóulóng…)
Część ciała
... œil ...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Część ciała
... dos ...
…背…(…bèi…)
Część ciała
... pied ...
…脚…(…jiǎo…)
Część ciała
... main ...
…手…(…shǒu…)
Część ciała
... oreille ...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Część ciała
... intestins ...
…肠…(…cháng…)
Część ciała
... dent ...
…牙…(…Yá…)
Część ciała
Je suis diabétique.
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Używane, aby poinformować, że mamy cukrzycę
Je fais de l'asthme.
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Używane, aby poinformować, że mamy astmę
J'ai un problème cardiaque.
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Używane, aby poinformować, że mamy wadę serca
Je suis enceinte.
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Używane, aby poinformować o ciąży
Combien de fois par jour dois-je en prendre ?
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Pytanie o dawkowanie lekarstwa
Est-ce contagieux ?
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Pytanie, czy choroba jest zaraźliwa
Je peux rester au soleil/aller nager/faire du sport/boire de l'alcool ?
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Pytanie, czy wolno nam wykonywać pewne czynności
Voici mes papiers d'assurance.
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Okazywanie dokumentów ubezpieczeniowych
Je n'ai pas d'assurance maladie.
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Informowanie, że nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego
J'ai besoin d'un certificat médical.
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Prośba o zwolnienie lekarskie
Je me sens un peu mieux.
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Informowanie o poprawie
C'est pire.
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Informowanie o pogorszeniu
Il n'y a pas de changement.
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Informowanie o braku zmian

Zdrowie - Apteka

Je voudrais acheter du/de la ___.
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Proszenie o konkretny produkt
anti-douleurs
止痛片(zhǐtòng piàn)
Lekarstwo
pénicilline
青霉素(qīngméisù)
Lekarstwo
aspirine
阿司匹林(āsīpīlín)
Lekarstwo
insuline
胰岛素(yídǎosù)
Lekarstwo
pommade
软膏(ruǎngāo)
Lekarstwo
somnifères
安眠药(ānmiányào)
Lekarstwo
serviettes hygiéniques
卫生巾(wèishēng jīn)
Produkt medyczny
désinfectant
消毒剂(xiāodú jì)
Produkt medyczny
pansements
创可贴(chuàngkětiē)
Produkt medyczny
bandages
绷带(bēngdài)
Produkt medyczny
pilules contraceptives
避孕药(bìyùn yào)
Produkt medyczny
préservatifs
避孕套(bìyùn tào)
Inny produkt dostępny w aptece
crème solaire
防晒霜(fángshài shuāng)
Inny produkt dostępny w aptece

Zdrowie - Uczulenia

Je suis allergique au/à la ___.
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Informowanie o alergiach
pollen
花粉(huāfěn)
Uczulenie
poils d'animaux
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Uczulenie
piqûres de guêpes ou d'abeilles
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Uczulenie
acariens
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Uczulenie
moisissure
霉菌(méijūn)
Uczulenie
latex
橡浆(xiàng jiāng)
Uczulenie
pénicilline
青霉素(qīngméisù)
Uczulenie na lekarstwo
noix/cacahuètes
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Alergia pokarmowa
graines de sésame / graines de tournesol
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Alergia pokarmowa
œufs
鸡蛋(jīdàn)
Alergia pokarmowa
fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Alergia pokarmowa
farine/blé
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Alergia pokarmowa
lait/lactose/produits laitiers
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Alergia pokarmowa
gluten
面筋(miànjīn)
Alergia pokarmowa
soja
大豆(dàdòu)
Alergia pokarmowa
plantes légumineuses/pois/haricots/maïs
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Alergia pokarmowa
champignons
蘑菇(mógū)
Alergia pokarmowa
fruits/kiwis/noix de coco
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Alergia pokarmowa
gingembre/cannelle/coriandre
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Alergia pokarmowa
ciboulette/oignons/ail
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Alergia pokarmowa
alcool
酒精(jiǔjīng)
Alergia pokarmowa