Zwroty | angielski - Podróże | Zdrowie

Zdrowie - Nagły wypadek

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
I need to go to the hospital.
Prośba o zabranie do szpitala
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
I feel sick.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
I need to see a doctor immediately!
Prośba o szybkie zorganizowanie opieki lekarskiej
救命!(jiùmìng!)
Help!
Wezwanie natychmiastowej pomocy (medycznej)
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Call an ambulance!
Żądanie karetki pogotowia

Zdrowie - U lekarza

这里疼。(zhèlǐ téng.)
It hurts here.
Wskazywanie części ciała, która nas boli
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
I have a rash here.
Wskazywanie części ciała, na której mamy wysypkę
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
I have a fever.
Informowanie, że mamy gorączkę
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
I have a cold.
Informowanie, że jesteśmy przeziębieni
我咳嗽。(wǒ késòu.)
I have a cough.
Informowanie, że mamy kaszel
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
I am tired all the time.
Informowanie, że ostatnio cały czas odczuwamy zmęczenie
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
I feel dizzy.
Informowanie, że odczuwamy zawroty głowy
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
I don't have any appetite.
Informowanie, że nie mamy ochoty na jedzenie
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
I can't sleep at night.
Informowanie, że cierpimy na bezsenność
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
An insect bit me.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z ukąszeniem owada
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
I think it's the heat.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z gorącą pogodą
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
I think that I have eaten something bad.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego ze zjedzonym pokarmem
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
My _[body part]_ hurts.
Informowanie, która część ciała nas boli
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
I can't move my _[body part]_.
Informowanie, która część ciała jest unieruchomiona
…头…(…tóu…)
... head ...
Część ciała
…胃…(…wèi…)
... stomach ...
Część ciała
…手臂…(…shǒubì…)
... arm ...
Część ciała
…腿…(…tuǐ…)
... leg ...
Część ciała
…胸…(…xiōng…)
... chest ...
Część ciała
…心脏…(…xīnzàng…)
... heart ...
Część ciała
…喉咙…(…hóulóng…)
... throat ...
Część ciała
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... eye ...
Część ciała
…背…(…bèi…)
... back ...
Część ciała
…脚…(…jiǎo…)
... foot ...
Część ciała
…手…(…shǒu…)
... hand ...
Część ciała
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... ear ...
Część ciała
…肠…(…cháng…)
... bowels ...
Część ciała
…牙…(…Yá…)
... tooth ...
Część ciała
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
I have diabetes.
Używane, aby poinformować, że mamy cukrzycę
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
I have asthma.
Używane, aby poinformować, że mamy astmę
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
I have a heart condition.
Używane, aby poinformować, że mamy wadę serca
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
I'm pregnant.
Używane, aby poinformować o ciąży
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
How many times a day should I take this?
Pytanie o dawkowanie lekarstwa
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Is it contagious?
Pytanie, czy choroba jest zaraźliwa
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
Pytanie, czy wolno nam wykonywać pewne czynności
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Here are my insurance documents.
Okazywanie dokumentów ubezpieczeniowych
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
I don't have health insurance.
Informowanie, że nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
I need a sick note.
Prośba o zwolnienie lekarskie
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
I feel a bit better.
Informowanie o poprawie
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
It has gotten worse.
Informowanie o pogorszeniu
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
It's the same as before.
Informowanie o braku zmian

Zdrowie - Apteka

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
I would like to buy some___.
Proszenie o konkretny produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
painkillers
Lekarstwo
青霉素(qīngméisù)
penicillin
Lekarstwo
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirin
Lekarstwo
胰岛素(yídǎosù)
insulin
Lekarstwo
软膏(ruǎngāo)
ointment
Lekarstwo
安眠药(ānmiányào)
sleeping pills
Lekarstwo
卫生巾(wèishēng jīn)
sanitary pads
Produkt medyczny
消毒剂(xiāodú jì)
disinfectant
Produkt medyczny
创可贴(chuàngkětiē)
band aids
Produkt medyczny
绷带(bēngdài)
bandages
Produkt medyczny
避孕药(bìyùn yào)
birth control pills
Produkt medyczny
避孕套(bìyùn tào)
condoms
Inny produkt dostępny w aptece
防晒霜(fángshài shuāng)
sun protection
Inny produkt dostępny w aptece

Zdrowie - Uczulenia

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
I'm allergic to ___.
Informowanie o alergiach
花粉(huāfěn)
pollen
Uczulenie
动物皮毛(dòngwù pímáo)
animal hair
Uczulenie
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
bee stings/wasp stings
Uczulenie
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
dust mites
Uczulenie
霉菌(méijūn)
mold
Uczulenie
橡浆(xiàng jiāng)
latex
Uczulenie
青霉素(qīngméisù)
penicillin
Uczulenie na lekarstwo
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nuts/peanuts
Alergia pokarmowa
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesame seeds/sunflower seeds
Alergia pokarmowa
鸡蛋(jīdàn)
egg
Alergia pokarmowa
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
seafood/fish/shellfish/shrimps
Alergia pokarmowa
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
flour/wheat
Alergia pokarmowa
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
milk/lactose/dairy
Alergia pokarmowa
面筋(miànjīn)
gluten
Alergia pokarmowa
大豆(dàdòu)
soy
Alergia pokarmowa
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminous plants/beans/peas/corn
Alergia pokarmowa
蘑菇(mógū)
mushrooms
Alergia pokarmowa
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruit/kiwi/coconut
Alergia pokarmowa
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ginger/cinnamon/coriander
Alergia pokarmowa
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
chives/onions/garlic
Alergia pokarmowa
酒精(jiǔjīng)
alcohol
Alergia pokarmowa