Zwroty | włoski - Podróże | Zdrowie

Zdrowie - Nagły wypadek

I need to go to the hospital.
Devo andare in ospedale.
Prośba o zabranie do szpitala
I feel sick.
Non mi sento bene.
I need to see a doctor immediately!
Ho bisogno di un dottore subito!
Prośba o szybkie zorganizowanie opieki lekarskiej
Help!
Aiuto!
Wezwanie natychmiastowej pomocy (medycznej)
Call an ambulance!
Chiamate un'ambulanza!
Żądanie karetki pogotowia

Zdrowie - U lekarza

It hurts here.
Mi fa male qui.
Wskazywanie części ciała, która nas boli
I have a rash here.
Ho uno sfogo qui.
Wskazywanie części ciała, na której mamy wysypkę
I have a fever.
Ho la febbre.
Informowanie, że mamy gorączkę
I have a cold.
Ho il raffreddore.
Informowanie, że jesteśmy przeziębieni
I have a cough.
Ho la tosse.
Informowanie, że mamy kaszel
I am tired all the time.
Sono sempre stanco.
Informowanie, że ostatnio cały czas odczuwamy zmęczenie
I feel dizzy.
Mi gira la testa.
Informowanie, że odczuwamy zawroty głowy
I don't have any appetite.
Non ho fame.
Informowanie, że nie mamy ochoty na jedzenie
I can't sleep at night.
Non riesco a dormire la notte.
Informowanie, że cierpimy na bezsenność
An insect bit me.
Un insetto mi ha punto.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z ukąszeniem owada
I think it's the heat.
Credo che sia il caldo.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z gorącą pogodą
I think that I have eaten something bad.
Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato.
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego ze zjedzonym pokarmem
My _[body part]_ hurts.
Mi fa male il _[parte del corpo]_.
Informowanie, która część ciała nas boli
I can't move my _[body part]_.
Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_.
Informowanie, która część ciała jest unieruchomiona
... head ...
... testa ...
Część ciała
... stomach ...
... pancia ...
Część ciała
... arm ...
... braccio ...
Część ciała
... leg ...
... gamba...
Część ciała
... chest ...
... petto ...
Część ciała
... heart ...
... cuore ...
Część ciała
... throat ...
... gola ...
Część ciała
... eye ...
... occhio ...
Część ciała
... back ...
... schiena ...
Część ciała
... foot ...
... piede ...
Część ciała
... hand ...
... mano ...
Część ciała
... ear ...
... orecchio ...
Część ciała
... bowels ...
... intestino ...
Część ciała
... tooth ...
... dente ...
Część ciała
I have diabetes.
Ho il diabete
Używane, aby poinformować, że mamy cukrzycę
I have asthma.
Ho l'asma.
Używane, aby poinformować, że mamy astmę
I have a heart condition.
Ho problemi di cuore.
Używane, aby poinformować, że mamy wadę serca
I'm pregnant.
Sono incinta.
Używane, aby poinformować o ciąży
How many times a day should I take this?
Quante volte al giorno devo prenderla?
Pytanie o dawkowanie lekarstwa
Is it contagious?
E' contagioso?
Pytanie, czy choroba jest zaraźliwa
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
Posso espormi al sole/andare a nuotare/fare sport/bere alcolici?
Pytanie, czy wolno nam wykonywać pewne czynności
Here are my insurance documents.
Ecco i miei documenti dell'assicurazione.
Okazywanie dokumentów ubezpieczeniowych
I don't have health insurance.
Non ho l'assicurazione sanitaria.
Informowanie, że nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego
I need a sick note.
Mi serve un certificato di malattia.
Prośba o zwolnienie lekarskie
I feel a bit better.
Mi sento un po' meglio.
Informowanie o poprawie
It has gotten worse.
Sto peggiorando.
Informowanie o pogorszeniu
It's the same as before.
Non è cambiato nulla.
Informowanie o braku zmian

Zdrowie - Apteka

I would like to buy some___.
Vorrei comprare dell'____.
Proszenie o konkretny produkt
painkillers
antidolorifico
Lekarstwo
penicillin
penicillina
Lekarstwo
aspirin
aspirina
Lekarstwo
insulin
insulina
Lekarstwo
ointment
unguento
Lekarstwo
sleeping pills
sonnifero
Lekarstwo
sanitary pads
assorbenti
Produkt medyczny
disinfectant
disinfettante
Produkt medyczny
band aids
cerotti
Produkt medyczny
bandages
bende
Produkt medyczny
birth control pills
pillola anti-concezionale
Produkt medyczny
condoms
preservativi
Inny produkt dostępny w aptece
sun protection
crema solare
Inny produkt dostępny w aptece

Zdrowie - Uczulenia

I'm allergic to ___.
Sono allergico a ____.
Informowanie o alergiach
pollen
polline
Uczulenie
animal hair
pelo di animali
Uczulenie
bee stings/wasp stings
punture d'ape/punture di vespa
Uczulenie
dust mites
acari della polvere
Uczulenie
mold
muffa
Uczulenie
latex
lattice
Uczulenie
penicillin
penicillina
Uczulenie na lekarstwo
nuts/peanuts
noci/arachidi
Alergia pokarmowa
sesame seeds/sunflower seeds
sesamo/semi di girasole
Alergia pokarmowa
egg
uova
Alergia pokarmowa
seafood/fish/shellfish/shrimps
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
Alergia pokarmowa
flour/wheat
farina/frumento
Alergia pokarmowa
milk/lactose/dairy
latte/lattosio/latticini
Alergia pokarmowa
gluten
glutine
Alergia pokarmowa
soy
soia
Alergia pokarmowa
leguminous plants/beans/peas/corn
leguminose/fagioli/piselli/mais
Alergia pokarmowa
mushrooms
funghi
Alergia pokarmowa
fruit/kiwi/coconut
frutta/kiwi/cocco
Alergia pokarmowa
ginger/cinnamon/coriander
zenzero/cannella/coriandolo
Alergia pokarmowa
chives/onions/garlic
erba cipollina/cipolle/aglio
Alergia pokarmowa
alcohol
alcol
Alergia pokarmowa