Zwroty | japoński - Podróże | Zdrowie

Zdrowie - Nagły wypadek

I need to go to the hospital.
病院に連れて行ってください
Prośba o zabranie do szpitala
I feel sick.
気持ちが悪い
I need to see a doctor immediately!
今すぐ医者に診てもらいたい!
Prośba o szybkie zorganizowanie opieki lekarskiej
Help!
助けて!
Wezwanie natychmiastowej pomocy (medycznej)
Call an ambulance!
救急車を呼んで!
Żądanie karetki pogotowia

Zdrowie - U lekarza

It hurts here.
ここが痛いです
Wskazywanie części ciała, która nas boli
I have a rash here.
ここに発疹があります
Wskazywanie części ciała, na której mamy wysypkę
I have a fever.
熱があります
Informowanie, że mamy gorączkę
I have a cold.
風邪を引きました
Informowanie, że jesteśmy przeziębieni
I have a cough.
咳が出ます
Informowanie, że mamy kaszel
I am tired all the time.
いつも疲れています
Informowanie, że ostatnio cały czas odczuwamy zmęczenie
I feel dizzy.
めまいがします
Informowanie, że odczuwamy zawroty głowy
I don't have any appetite.
食欲がありません
Informowanie, że nie mamy ochoty na jedzenie
I can't sleep at night.
お腹がすいていません
Informowanie, że cierpimy na bezsenność
An insect bit me.
虫に刺されました
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z ukąszeniem owada
I think it's the heat.
暑さが原因だと思います
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z gorącą pogodą
I think that I have eaten something bad.
何か変なものを食べたと思います
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego ze zjedzonym pokarmem
My _[body part]_ hurts.
私の_[body part]_ が痛い
Informowanie, która część ciała nas boli
I can't move my _[body part]_.
_[body part]_を動かすことができない
Informowanie, która część ciała jest unieruchomiona
... head ...
...頭...
Część ciała
... stomach ...
...お腹...
Część ciała
... arm ...
...腕...
Część ciała
... leg ...
...脚...
Część ciała
... chest ...
...胸...
Część ciała
... heart ...
...心臓...
Część ciała
... throat ...
...喉...
Część ciała
... eye ...
... 目 ...
Część ciała
... back ...
... 背 ...
Część ciała
... foot ...
... 足 ...
Część ciała
... hand ...
...手...
Część ciała
... ear ...
...耳...
Część ciała
... bowels ...
...便通...
Część ciała
... tooth ...
...歯...
Część ciała
I have diabetes.
私は糖尿病です
Używane, aby poinformować, że mamy cukrzycę
I have asthma.
私は喘息持ちです
Używane, aby poinformować, że mamy astmę
I have a heart condition.
私は心臓病です
Używane, aby poinformować, że mamy wadę serca
I'm pregnant.
私は妊娠しています
Używane, aby poinformować o ciąży
How many times a day should I take this?
一日に何回飲めばいいですか?
Pytanie o dawkowanie lekarstwa
Is it contagious?
伝染性はありますか?
Pytanie, czy choroba jest zaraźliwa
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑むことができますか?
Pytanie, czy wolno nam wykonywać pewne czynności
Here are my insurance documents.
これが私の保険書類です
Okazywanie dokumentów ubezpieczeniowych
I don't have health insurance.
私は保険に入っていません
Informowanie, że nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego
I need a sick note.
病気の診断書が必要です
Prośba o zwolnienie lekarskie
I feel a bit better.
少し気分が良くなりました
Informowanie o poprawie
It has gotten worse.
状態が悪化しました
Informowanie o pogorszeniu
It's the same as before.
前と同じ状態です
Informowanie o braku zmian

Zdrowie - Apteka

I would like to buy some___.
___を買いたいです
Proszenie o konkretny produkt
painkillers
痛み止め薬
Lekarstwo
penicillin
ぺニシリン
Lekarstwo
aspirin
アスピリン
Lekarstwo
insulin
インシュリン
Lekarstwo
ointment
軟膏
Lekarstwo
sleeping pills
睡眠薬
Lekarstwo
sanitary pads
生理用ナプキン
Produkt medyczny
disinfectant
殺菌剤
Produkt medyczny
band aids
バンドエイド
Produkt medyczny
bandages
包帯
Produkt medyczny
birth control pills
経口避妊薬
Produkt medyczny
condoms
コンドーム
Inny produkt dostępny w aptece
sun protection
日焼け止め
Inny produkt dostępny w aptece

Zdrowie - Uczulenia

I'm allergic to ___.
私は___にアレルギーがあります
Informowanie o alergiach
pollen
花粉
Uczulenie
animal hair
動物の毛
Uczulenie
bee stings/wasp stings
ハチ刺され 
Uczulenie
dust mites
ダニ
Uczulenie
mold
カビ
Uczulenie
latex
ラテックス
Uczulenie
penicillin
ペニシリン
Uczulenie na lekarstwo
nuts/peanuts
ナッツ/ピーナッツ
Alergia pokarmowa
sesame seeds/sunflower seeds
ゴマ/ヒマワリの種
Alergia pokarmowa
egg
Alergia pokarmowa
seafood/fish/shellfish/shrimps
海産食品/魚/貝/えび
Alergia pokarmowa
flour/wheat
小麦粉/麦
Alergia pokarmowa
milk/lactose/dairy
牛乳/乳糖/乳製品
Alergia pokarmowa
gluten
グルテン
Alergia pokarmowa
soy
大豆
Alergia pokarmowa
leguminous plants/beans/peas/corn
豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ
Alergia pokarmowa
mushrooms
キノコ
Alergia pokarmowa
fruit/kiwi/coconut
果物/キーウィ/ココナツ
Alergia pokarmowa
ginger/cinnamon/coriander
生姜/シナモン/コリアンダー
Alergia pokarmowa
chives/onions/garlic
チャイブ/タマネギ/ニンニク
Alergia pokarmowa
alcohol
アルコール
Alergia pokarmowa