Zwroty | japoński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Avete ____?
___を持っていますか?
Pytanie o konkretny produkt
Dove posso trovare ____?
___はどこで探せますか?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Quanto costa questo?
これはいくらですか?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Avete qualcosa di meno costoso?
もっと値段が低いものはありませんか?
Pytanie o tańszą alternatywę
A che ora aprite/chiudete?
開店/閉店時間はいつですか?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sto dando un'occhiata.
見てるだけです
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
買います
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Accettate carta di credito?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Mi può fare lo scontrino?
レシートをください
Proszenie o paragon
Mi può dare una borsa?
袋をください
Proszenie o siatkę
Vorrei restituire questo.
これを返却したいです
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Posso provarlo?
これを試着してもいいですか?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Dove sono i camerini di prova?
試着室はどこですか?
Pytanie o przebieralnie
Avete la taglia ___?
この服の___サイズはありますか?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
... S?
Rozmiar ubrania
... media?
... M?
Rozmiar ubrania
... large?
... L?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... XL?
Rozmiar ubrania
Avete il ___ di queste scarpe?
この靴の___サイズはありますか?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
E' troppo piccolo.
小さすぎます
Informowanie, że ubranie jest za małe
E' troppo grande.
大きすぎます
Informowanie, że ubranie jest za duże
Come mi sta?
この服は私に似合っていますか?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ti do ____ per questo.
_[値段]_で買います
Proponowanie ceny wyjściowej
Costa troppo!
それは値段が高すぎる!
Krytyka za wysokiej ceny
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
[値段]_が最後のオファーだ!
Proponowanie ostatecznej ceny
Allora non sono interessato.
私は興味がありません
Okazywanie braku zainteresowania
Allora andrò da un'altra parte.
どこか他のところに行きます
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Non posso permettermelo!
払えません!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem