Zwroty | hiszpański - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Avete ____?
¿Tiene____ ?
Pytanie o konkretny produkt
Dove posso trovare ____?
¿En dónde puedo encontrar____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Quanto costa questo?
¿Cuánto cuesta?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Avete qualcosa di meno costoso?
¿Tiene algo que sea más barato?
Pytanie o tańszą alternatywę
A che ora aprite/chiudete?
¿A qué hora abre/cierra?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sto dando un'occhiata.
Sólo estoy mirando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Accettate carta di credito?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Mi può fare lo scontrino?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Proszenie o paragon
Mi può dare una borsa?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Proszenie o siatkę
Vorrei restituire questo.
Me gustaría regresar esto.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Posso provarlo?
¿Me puedo probar esto?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Dove sono i camerini di prova?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Pytanie o przebieralnie
Avete la taglia ___?
¿Tiene esto en ____?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
...pequeño?
Rozmiar ubrania
... media?
...mediano?
Rozmiar ubrania
... large?
...grande?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... extra grande?
Rozmiar ubrania
Avete il ___ di queste scarpe?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
E' troppo piccolo.
Es demasiado pequeño.
Informowanie, że ubranie jest za małe
E' troppo grande.
Es demasiado grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Come mi sta?
¿Se me ve bien?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ti do ____ per questo.
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Proponowanie ceny wyjściowej
Costa troppo!
¡Está muy caro!
Krytyka za wysokiej ceny
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Proponowanie ostatecznej ceny
Allora non sono interessato.
Entonces no estoy interesado/a.
Okazywanie braku zainteresowania
Allora andrò da un'altra parte.
Entonces ire a otro lugar.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Non posso permettermelo!
¡No tengo suficiente para pagar!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem