Zwroty | hindi - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Avete ____?
Pytanie o konkretny produkt
Dove posso trovare ____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Quanto costa questo?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Avete qualcosa di meno costoso?
Pytanie o tańszą alternatywę
A che ora aprite/chiudete?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sto dando un'occhiata.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Accettate carta di credito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Mi può fare lo scontrino?
Proszenie o paragon
Mi può dare una borsa?
Proszenie o siatkę
Vorrei restituire questo.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Posso provarlo?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Dove sono i camerini di prova?
Pytanie o przebieralnie
Avete la taglia ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
Rozmiar ubrania
... media?
Rozmiar ubrania
... large?
Rozmiar ubrania
... extra large?
Rozmiar ubrania
Avete il ___ di queste scarpe?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
E' troppo piccolo.
Informowanie, że ubranie jest za małe
E' troppo grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Come mi sta?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ti do ____ per questo.
Proponowanie ceny wyjściowej
Costa troppo!
Krytyka za wysokiej ceny
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Proponowanie ostatecznej ceny
Allora non sono interessato.
Okazywanie braku zainteresowania
Allora andrò da un'altra parte.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Non posso permettermelo!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem