Zwroty | angielski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Avete ____?
Do you have ___?
Pytanie o konkretny produkt
Dove posso trovare ____?
Where can I find ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Quanto costa questo?
How much is this?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Avete qualcosa di meno costoso?
Do you have anything that is less expensive?
Pytanie o tańszą alternatywę
A che ora aprite/chiudete?
What time do you open/close?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sto dando un'occhiata.
I'm just browsing.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
I'll buy it.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Accettate carta di credito?
May I pay with credit card?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Mi può fare lo scontrino?
May I have the receipt, please?
Proszenie o paragon
Mi può dare una borsa?
May I have a bag, please?
Proszenie o siatkę
Vorrei restituire questo.
I would like to return this.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Posso provarlo?
May I try this on, please?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Dove sono i camerini di prova?
Where are the changing rooms?
Pytanie o przebieralnie
Avete la taglia ___?
Do you have this in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
... small?
Rozmiar ubrania
... media?
... medium?
Rozmiar ubrania
... large?
... large?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... extra large?
Rozmiar ubrania
Avete il ___ di queste scarpe?
Do you have these shoes in size ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
E' troppo piccolo.
It's too small.
Informowanie, że ubranie jest za małe
E' troppo grande.
It's too big.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Come mi sta?
Does this look good on me?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ti do ____ per questo.
I'll give you _[amount]_ for this.
Proponowanie ceny wyjściowej
Costa troppo!
That's way too expensive!
Krytyka za wysokiej ceny
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
_[amount]_ is my final offer!
Proponowanie ostatecznej ceny
Allora non sono interessato.
Then I'm not interested.
Okazywanie braku zainteresowania
Allora andrò da un'altra parte.
Then I will go somewhere else.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Non posso permettermelo!
I can't afford it!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem