Zwroty | chiński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Van ______?
您有___?(nín yǒu ___?)
Pytanie o konkretny produkt
Hol találom a ___?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Mennyibe kerül?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Van valamijük, ami kevésbé drága?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Pytanie o tańszą alternatywę
Hány órakor nyitnak / zárnak?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Csak nézelődök.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Megveszem.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Lehet kártyával fizetni?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Megkaphatnám a számlát?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Proszenie o paragon
Kaphatnék egy zacskót / táskát?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Proszenie o siatkę
Vissza szeretném ezt cserélni.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Felpróbálhatnám ezt?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Hol van a próbafülke?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Pytanie o przebieralnie
Van ez a ruha _______-ban/ben?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...S-es?
…小号?(…xiǎo hào?)
Rozmiar ubrania
M-es?
…中号?(…zhōng hào?)
Rozmiar ubrania
L-es?
…大号?(…dà hào?)
Rozmiar ubrania
XL-es?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Rozmiar ubrania
Van ez a cipő ______ méretben?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Túl kicsi.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informowanie, że ubranie jest za małe
Túl nagy.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informowanie, że ubranie jest za duże
Jól áll?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Adok _[összeg]_ ezért.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Proponowanie ceny wyjściowej
Ez túl drága!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Krytyka za wysokiej ceny
Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[összeg]_ a végső ajánlatom!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Proponowanie ostatecznej ceny
Akkor nem érdekel.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Okazywanie braku zainteresowania
Akkor átmegyek máshova.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Ezt nem engedhetem meg!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de azért megveszem.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem