Zwroty | angielski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Van ______?
Do you have ___?
Pytanie o konkretny produkt
Hol találom a ___?
Where can I find ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Mennyibe kerül?
How much is this?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Van valamijük, ami kevésbé drága?
Do you have anything that is less expensive?
Pytanie o tańszą alternatywę
Hány órakor nyitnak / zárnak?
What time do you open/close?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Csak nézelődök.
I'm just browsing.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Megveszem.
I'll buy it.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Lehet kártyával fizetni?
May I pay with credit card?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Megkaphatnám a számlát?
May I have the receipt, please?
Proszenie o paragon
Kaphatnék egy zacskót / táskát?
May I have a bag, please?
Proszenie o siatkę
Vissza szeretném ezt cserélni.
I would like to return this.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Felpróbálhatnám ezt?
May I try this on, please?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Hol van a próbafülke?
Where are the changing rooms?
Pytanie o przebieralnie
Van ez a ruha _______-ban/ben?
Do you have this in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...S-es?
... small?
Rozmiar ubrania
M-es?
... medium?
Rozmiar ubrania
L-es?
... large?
Rozmiar ubrania
XL-es?
... extra large?
Rozmiar ubrania
Van ez a cipő ______ méretben?
Do you have these shoes in size ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Túl kicsi.
It's too small.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Túl nagy.
It's too big.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Jól áll?
Does this look good on me?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Adok _[összeg]_ ezért.
I'll give you _[amount]_ for this.
Proponowanie ceny wyjściowej
Ez túl drága!
That's way too expensive!
Krytyka za wysokiej ceny
Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[összeg]_ a végső ajánlatom!
_[amount]_ is my final offer!
Proponowanie ostatecznej ceny
Akkor nem érdekel.
Then I'm not interested.
Okazywanie braku zainteresowania
Akkor átmegyek máshova.
Then I will go somewhere else.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Ezt nem engedhetem meg!
I can't afford it!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de azért megveszem.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem