Zwroty | włoski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Você tem ___?
Avete ____?
Pytanie o konkretny produkt
Onde eu encontro ___?
Dove posso trovare ____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Quanto custa isso?
Quanto costa questo?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Você tem alguma coisa mais barata?
Avete qualcosa di meno costoso?
Pytanie o tańszą alternatywę
Que horas você abre/fecha?
A che ora aprite/chiudete?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Estou apenas olhando.
Sto dando un'occhiata.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Eu vou levar.
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Posso pagar com cartão de crédito?
Accettate carta di credito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Você pode me dar o recibo, por favor?
Mi può fare lo scontrino?
Proszenie o paragon
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Mi può dare una borsa?
Proszenie o siatkę
Eu gostaria de devolver isso.
Vorrei restituire questo.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Posso provar esta roupa, por favor?
Posso provarlo?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Onde estão os provadores?
Dove sono i camerini di prova?
Pytanie o przebieralnie
Você tem essa peça em ___?
Avete la taglia ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... tamanho menor?
... small?
Rozmiar ubrania
... tamanho médio?
... media?
Rozmiar ubrania
... tamanho grande?
... large?
Rozmiar ubrania
... tamanho extra grande?
... extra large?
Rozmiar ubrania
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Avete il ___ di queste scarpe?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
É muito pequeno.
E' troppo piccolo.
Informowanie, że ubranie jest za małe
É muito grande.
E' troppo grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Fico bem nessa roupa?
Come mi sta?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Ti do ____ per questo.
Proponowanie ceny wyjściowej
Isso é muito caro!
Costa troppo!
Krytyka za wysokiej ceny
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[quantia]_ é minha oferta final!
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Proponowanie ostatecznej ceny
Então eu não estou interessado/interessada.
Allora non sono interessato.
Okazywanie braku zainteresowania
Vou para outra loja.
Allora andrò da un'altra parte.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Eu não posso pagar por isso!
Non posso permettermelo!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem