Zwroty | szwedzki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Você tem ___?
Har ni ___?
Pytanie o konkretny produkt
Onde eu encontro ___?
Var kan jag hitta ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Quanto custa isso?
Hur mycket kostar den/det här?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Você tem alguma coisa mais barata?
Har ni något billigare?
Pytanie o tańszą alternatywę
Que horas você abre/fecha?
Vilken tid öppnar/stänger ni?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Estou apenas olhando.
Jag tittar bara.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Eu vou levar.
Jag köper den/det.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Posso pagar com cartão de crédito?
Kan jag betala med kreditkort?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Você pode me dar o recibo, por favor?
Kan jag få kvittot, tack?
Proszenie o paragon
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Kan jag få en kasse, tack?
Proszenie o siatkę
Eu gostaria de devolver isso.
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Posso provar esta roupa, por favor?
Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Onde estão os provadores?
Var är provrummet?
Pytanie o przebieralnie
Você tem essa peça em ___?
Har ni den här i ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... tamanho menor?
... small?
Rozmiar ubrania
... tamanho médio?
... medium?
Rozmiar ubrania
... tamanho grande?
... large?
Rozmiar ubrania
... tamanho extra grande?
... extra large?
Rozmiar ubrania
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Har ni de här skorna i storlek ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
É muito pequeno.
Den/De är för liten/små.
Informowanie, że ubranie jest za małe
É muito grande.
Den/De är för stor/a.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Fico bem nessa roupa?
Passar jag i den/det/de här?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Proponowanie ceny wyjściowej
Isso é muito caro!
Det är alldeles för dyrt!
Krytyka za wysokiej ceny
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[quantia]_ é minha oferta final!
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
Proponowanie ostatecznej ceny
Então eu não estou interessado/interessada.
Då är jag inte längre intresserad.
Okazywanie braku zainteresowania
Vou para outra loja.
Då går jag någon annanstans.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Eu não posso pagar por isso!
Jag har inte råd med det!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem