Zwroty | polski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Você tem ___?
Czy mają Państwo ___?
Pytanie o konkretny produkt
Onde eu encontro ___?
Gdzie mogę znaleźć ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Quanto custa isso?
Ile to kosztuje?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Você tem alguma coisa mais barata?
Czy mają Państwo coś w niższej cenie?
Pytanie o tańszą alternatywę
Que horas você abre/fecha?
Od której do której sklep jest czynny?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Estou apenas olhando.
Tylko się rozglądam.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Eu vou levar.
Wezmę to.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Posso pagar com cartão de crédito?
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Você pode me dar o recibo, por favor?
Czy mogę prosić o paragon?
Proszenie o paragon
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Czy mógłbym/mogłabym dostać siatkę?
Proszenie o siatkę
Eu gostaria de devolver isso.
Chciałbym/Chciałabym to zwrócić.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Posso provar esta roupa, por favor?
Czy mogę to przymierzyć?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Onde estão os provadores?
Gdzie jest przebieralnia?
Pytanie o przebieralnie
Você tem essa peça em ___?
Czy mają to Państwo w rozmiarze ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... tamanho menor?
... S?
Rozmiar ubrania
... tamanho médio?
... M?
Rozmiar ubrania
... tamanho grande?
... L?
Rozmiar ubrania
... tamanho extra grande?
... XL?
Rozmiar ubrania
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Czy mają Państwo te buty w rozmiarze ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
É muito pequeno.
Za małe (mała, mały).
Informowanie, że ubranie jest za małe
É muito grande.
Za duże (duża, duży).
Informowanie, że ubranie jest za duże
Fico bem nessa roupa?
Czy dobrze w tym wyglądam?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Za to dam najwyżej _[suma]_ .
Proponowanie ceny wyjściowej
Isso é muito caro!
To zdecydowanie za drogo!
Krytyka za wysokiej ceny
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Widziałem/Widziałam to za _[suma]_ gdzie indziej.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[quantia]_ é minha oferta final!
_[suma]_ i ani grosza więcej!
Proponowanie ostatecznej ceny
Então eu não estou interessado/interessada.
No to dziękuję, jednak tego nie wezmę.
Okazywanie braku zainteresowania
Vou para outra loja.
Dziękuję, pójdę do innego sklepu.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Eu não posso pagar por isso!
Nie mogę sobie na to pozwolić!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
To więcej niż przewidywał mój budżet, ale wezmę to.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem