Zwroty | niemiecki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Você tem ___?
Haben Sie ___?
Pytanie o konkretny produkt
Onde eu encontro ___?
Wo kann ich ___ finden?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Quanto custa isso?
Wieviel kostet das?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Você tem alguma coisa mais barata?
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Pytanie o tańszą alternatywę
Que horas você abre/fecha?
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Estou apenas olhando.
Ich schaue mich nur um.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Eu vou levar.
Ich werde es kaufen.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Posso pagar com cartão de crédito?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Você pode me dar o recibo, por favor?
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Proszenie o paragon
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Proszenie o siatkę
Eu gostaria de devolver isso.
Ich möchte das gerne umtauschen.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Posso provar esta roupa, por favor?
Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Onde estão os provadores?
Wo sind die Umkleidekabinen?
Pytanie o przebieralnie
Você tem essa peça em ___?
Haben Sie das auch in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... tamanho menor?
... S?
Rozmiar ubrania
... tamanho médio?
... M?
Rozmiar ubrania
... tamanho grande?
... L?
Rozmiar ubrania
... tamanho extra grande?
... XL
Rozmiar ubrania
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
É muito pequeno.
Es ist zu klein.
Informowanie, że ubranie jest za małe
É muito grande.
Es ist zu groß.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Fico bem nessa roupa?
Steht mir das?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Proponowanie ceny wyjściowej
Isso é muito caro!
Das ist viel zu teuer!
Krytyka za wysokiej ceny
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[quantia]_ é minha oferta final!
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Proponowanie ostatecznej ceny
Então eu não estou interessado/interessada.
Dann bin ich nicht interessiert.
Okazywanie braku zainteresowania
Vou para outra loja.
Dann werde ich woanders hingehen.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Eu não posso pagar por isso!
Das kann ich mir nicht leisten!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem