Zwroty | niderlandzki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Você tem ___?
Heeft u ___?
Pytanie o konkretny produkt
Onde eu encontro ___?
Waar kan ik ___ vinden?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Quanto custa isso?
Hoeveel kost het?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Você tem alguma coisa mais barata?
Heeft u iets goedkopers?
Pytanie o tańszą alternatywę
Que horas você abre/fecha?
Hoe laat opent/sluit u?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Estou apenas olhando.
Ik kijk even rond.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Eu vou levar.
Ik wil het graag kopen.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Posso pagar com cartão de crédito?
Kan ik met een creditcard betalen?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Você pode me dar o recibo, por favor?
Mag ik de bon?
Proszenie o paragon
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Mag ik een tasje?
Proszenie o siatkę
Eu gostaria de devolver isso.
Ik wil dit graag retourneren.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Posso provar esta roupa, por favor?
Kan ik dit passen alstublieft?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Onde estão os provadores?
Waar zijn de kleedkamers?
Pytanie o przebieralnie
Você tem essa peça em ___?
Heeft u deze in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... tamanho menor?
... small?
Rozmiar ubrania
... tamanho médio?
... medium?
Rozmiar ubrania
... tamanho grande?
... large?
Rozmiar ubrania
... tamanho extra grande?
... extra large?
Rozmiar ubrania
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
É muito pequeno.
Het is te klein.
Informowanie, że ubranie jest za małe
É muito grande.
Het is te groot.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Fico bem nessa roupa?
Staat dit me goed?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Proponowanie ceny wyjściowej
Isso é muito caro!
Dat is veel te duur!
Krytyka za wysokiej ceny
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[quantia]_ é minha oferta final!
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Proponowanie ostatecznej ceny
Então eu não estou interessado/interessada.
Dan hoeft het niet.
Okazywanie braku zainteresowania
Vou para outra loja.
Dan ga ik ergens anders heen.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Eu não posso pagar por isso!
Dat kan ik niet betalen!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem