Zwroty | koreański - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Você tem ___?
Pytanie o konkretny produkt
Onde eu encontro ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Quanto custa isso?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Você tem alguma coisa mais barata?
Pytanie o tańszą alternatywę
Que horas você abre/fecha?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Estou apenas olhando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Eu vou levar.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Posso pagar com cartão de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Você pode me dar o recibo, por favor?
Proszenie o paragon
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Proszenie o siatkę
Eu gostaria de devolver isso.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Posso provar esta roupa, por favor?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Onde estão os provadores?
Pytanie o przebieralnie
Você tem essa peça em ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... tamanho menor?
Rozmiar ubrania
... tamanho médio?
Rozmiar ubrania
... tamanho grande?
Rozmiar ubrania
... tamanho extra grande?
Rozmiar ubrania
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
É muito pequeno.
Informowanie, że ubranie jest za małe
É muito grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Fico bem nessa roupa?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Proponowanie ceny wyjściowej
Isso é muito caro!
Krytyka za wysokiej ceny
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[quantia]_ é minha oferta final!
Proponowanie ostatecznej ceny
Então eu não estou interessado/interessada.
Okazywanie braku zainteresowania
Vou para outra loja.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Eu não posso pagar por isso!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem