Zwroty | japoński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Você tem ___?
___を持っていますか?
Pytanie o konkretny produkt
Onde eu encontro ___?
___はどこで探せますか?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Quanto custa isso?
これはいくらですか?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Você tem alguma coisa mais barata?
もっと値段が低いものはありませんか?
Pytanie o tańszą alternatywę
Que horas você abre/fecha?
開店/閉店時間はいつですか?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Estou apenas olhando.
見てるだけです
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Eu vou levar.
買います
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Posso pagar com cartão de crédito?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Você pode me dar o recibo, por favor?
レシートをください
Proszenie o paragon
Você pode me dar uma sacola, por favor?
袋をください
Proszenie o siatkę
Eu gostaria de devolver isso.
これを返却したいです
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Posso provar esta roupa, por favor?
これを試着してもいいですか?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Onde estão os provadores?
試着室はどこですか?
Pytanie o przebieralnie
Você tem essa peça em ___?
この服の___サイズはありますか?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... tamanho menor?
... S?
Rozmiar ubrania
... tamanho médio?
... M?
Rozmiar ubrania
... tamanho grande?
... L?
Rozmiar ubrania
... tamanho extra grande?
... XL?
Rozmiar ubrania
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
この靴の___サイズはありますか?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
É muito pequeno.
小さすぎます
Informowanie, że ubranie jest za małe
É muito grande.
大きすぎます
Informowanie, że ubranie jest za duże
Fico bem nessa roupa?
この服は私に似合っていますか?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
_[値段]_で買います
Proponowanie ceny wyjściowej
Isso é muito caro!
それは値段が高すぎる!
Krytyka za wysokiej ceny
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[quantia]_ é minha oferta final!
[値段]_が最後のオファーだ!
Proponowanie ostatecznej ceny
Então eu não estou interessado/interessada.
私は興味がありません
Okazywanie braku zainteresowania
Vou para outra loja.
どこか他のところに行きます
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Eu não posso pagar por isso!
払えません!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem