Zwroty | hiszpański - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Você tem ___?
¿Tiene____ ?
Pytanie o konkretny produkt
Onde eu encontro ___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Quanto custa isso?
¿Cuánto cuesta?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Você tem alguma coisa mais barata?
¿Tiene algo que sea más barato?
Pytanie o tańszą alternatywę
Que horas você abre/fecha?
¿A qué hora abre/cierra?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Estou apenas olhando.
Sólo estoy mirando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Eu vou levar.
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Posso pagar com cartão de crédito?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Você pode me dar o recibo, por favor?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Proszenie o paragon
Você pode me dar uma sacola, por favor?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Proszenie o siatkę
Eu gostaria de devolver isso.
Me gustaría regresar esto.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Posso provar esta roupa, por favor?
¿Me puedo probar esto?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Onde estão os provadores?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Pytanie o przebieralnie
Você tem essa peça em ___?
¿Tiene esto en ____?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... tamanho menor?
...pequeño?
Rozmiar ubrania
... tamanho médio?
...mediano?
Rozmiar ubrania
... tamanho grande?
...grande?
Rozmiar ubrania
... tamanho extra grande?
... extra grande?
Rozmiar ubrania
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
É muito pequeno.
Es demasiado pequeño.
Informowanie, że ubranie jest za małe
É muito grande.
Es demasiado grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Fico bem nessa roupa?
¿Se me ve bien?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Proponowanie ceny wyjściowej
Isso é muito caro!
¡Está muy caro!
Krytyka za wysokiej ceny
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[quantia]_ é minha oferta final!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Proponowanie ostatecznej ceny
Então eu não estou interessado/interessada.
Entonces no estoy interesado/a.
Okazywanie braku zainteresowania
Vou para outra loja.
Entonces ire a otro lugar.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Eu não posso pagar por isso!
¡No tengo suficiente para pagar!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem