Zwroty | angielski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Você tem ___?
Do you have ___?
Pytanie o konkretny produkt
Onde eu encontro ___?
Where can I find ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Quanto custa isso?
How much is this?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Você tem alguma coisa mais barata?
Do you have anything that is less expensive?
Pytanie o tańszą alternatywę
Que horas você abre/fecha?
What time do you open/close?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Estou apenas olhando.
I'm just browsing.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Eu vou levar.
I'll buy it.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Posso pagar com cartão de crédito?
May I pay with credit card?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Você pode me dar o recibo, por favor?
May I have the receipt, please?
Proszenie o paragon
Você pode me dar uma sacola, por favor?
May I have a bag, please?
Proszenie o siatkę
Eu gostaria de devolver isso.
I would like to return this.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Posso provar esta roupa, por favor?
May I try this on, please?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Onde estão os provadores?
Where are the changing rooms?
Pytanie o przebieralnie
Você tem essa peça em ___?
Do you have this in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... tamanho menor?
... small?
Rozmiar ubrania
... tamanho médio?
... medium?
Rozmiar ubrania
... tamanho grande?
... large?
Rozmiar ubrania
... tamanho extra grande?
... extra large?
Rozmiar ubrania
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Do you have these shoes in size ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
É muito pequeno.
It's too small.
Informowanie, że ubranie jest za małe
É muito grande.
It's too big.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Fico bem nessa roupa?
Does this look good on me?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
I'll give you _[amount]_ for this.
Proponowanie ceny wyjściowej
Isso é muito caro!
That's way too expensive!
Krytyka za wysokiej ceny
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[quantia]_ é minha oferta final!
_[amount]_ is my final offer!
Proponowanie ostatecznej ceny
Então eu não estou interessado/interessada.
Then I'm not interested.
Okazywanie braku zainteresowania
Vou para outra loja.
Then I will go somewhere else.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Eu não posso pagar por isso!
I can't afford it!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem