Zwroty | portugalski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Czy mają Państwo ___?
Você tem ___?
Pytanie o konkretny produkt
Gdzie mogę znaleźć ___?
Onde eu encontro ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Ile to kosztuje?
Quanto custa isso?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Czy mają Państwo coś w niższej cenie?
Você tem alguma coisa mais barata?
Pytanie o tańszą alternatywę
Od której do której sklep jest czynny?
Que horas você abre/fecha?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Tylko się rozglądam.
Estou apenas olhando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Wezmę to.
Eu vou levar.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Posso pagar com cartão de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Czy mogę prosić o paragon?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Proszenie o paragon
Czy mógłbym/mogłabym dostać siatkę?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Proszenie o siatkę
Chciałbym/Chciałabym to zwrócić.
Eu gostaria de devolver isso.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Czy mogę to przymierzyć?
Posso provar esta roupa, por favor?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Gdzie jest przebieralnia?
Onde estão os provadores?
Pytanie o przebieralnie
Czy mają to Państwo w rozmiarze ___?
Você tem essa peça em ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
... tamanho menor?
Rozmiar ubrania
... M?
... tamanho médio?
Rozmiar ubrania
... L?
... tamanho grande?
Rozmiar ubrania
... XL?
... tamanho extra grande?
Rozmiar ubrania
Czy mają Państwo te buty w rozmiarze ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Za małe (mała, mały).
É muito pequeno.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Za duże (duża, duży).
É muito grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Czy dobrze w tym wyglądam?
Fico bem nessa roupa?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Za to dam najwyżej _[suma]_ .
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Proponowanie ceny wyjściowej
To zdecydowanie za drogo!
Isso é muito caro!
Krytyka za wysokiej ceny
Widziałem/Widziałam to za _[suma]_ gdzie indziej.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[suma]_ i ani grosza więcej!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Proponowanie ostatecznej ceny
No to dziękuję, jednak tego nie wezmę.
Então eu não estou interessado/interessada.
Okazywanie braku zainteresowania
Dziękuję, pójdę do innego sklepu.
Vou para outra loja.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Nie mogę sobie na to pozwolić!
Eu não posso pagar por isso!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
To więcej niż przewidywał mój budżet, ale wezmę to.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem