Zwroty | włoski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Haben Sie ___?
Avete ____?
Pytanie o konkretny produkt
Wo kann ich ___ finden?
Dove posso trovare ____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Wieviel kostet das?
Quanto costa questo?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Avete qualcosa di meno costoso?
Pytanie o tańszą alternatywę
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
A che ora aprite/chiudete?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ich schaue mich nur um.
Sto dando un'occhiata.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ich werde es kaufen.
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Accettate carta di credito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Mi può fare lo scontrino?
Proszenie o paragon
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Mi può dare una borsa?
Proszenie o siatkę
Ich möchte das gerne umtauschen.
Vorrei restituire questo.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Posso provarlo?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Wo sind die Umkleidekabinen?
Dove sono i camerini di prova?
Pytanie o przebieralnie
Haben Sie das auch in ___?
Avete la taglia ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
... small?
Rozmiar ubrania
... M?
... media?
Rozmiar ubrania
... L?
... large?
Rozmiar ubrania
... XL
... extra large?
Rozmiar ubrania
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Avete il ___ di queste scarpe?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es ist zu klein.
E' troppo piccolo.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es ist zu groß.
E' troppo grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Steht mir das?
Come mi sta?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Ti do ____ per questo.
Proponowanie ceny wyjściowej
Das ist viel zu teuer!
Costa troppo!
Krytyka za wysokiej ceny
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Proponowanie ostatecznej ceny
Dann bin ich nicht interessiert.
Allora non sono interessato.
Okazywanie braku zainteresowania
Dann werde ich woanders hingehen.
Allora andrò da un'altra parte.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Das kann ich mir nicht leisten!
Non posso permettermelo!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem