Zwroty | węgierski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Haben Sie ___?
Van ______?
Pytanie o konkretny produkt
Wo kann ich ___ finden?
Hol találom a ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Wieviel kostet das?
Mennyibe kerül?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Van valamijük, ami kevésbé drága?
Pytanie o tańszą alternatywę
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Hány órakor nyitnak / zárnak?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ich schaue mich nur um.
Csak nézelődök.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ich werde es kaufen.
Megveszem.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Lehet kártyával fizetni?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Megkaphatnám a számlát?
Proszenie o paragon
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Kaphatnék egy zacskót / táskát?
Proszenie o siatkę
Ich möchte das gerne umtauschen.
Vissza szeretném ezt cserélni.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Felpróbálhatnám ezt?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Wo sind die Umkleidekabinen?
Hol van a próbafülke?
Pytanie o przebieralnie
Haben Sie das auch in ___?
Van ez a ruha _______-ban/ben?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
...S-es?
Rozmiar ubrania
... M?
M-es?
Rozmiar ubrania
... L?
L-es?
Rozmiar ubrania
... XL
XL-es?
Rozmiar ubrania
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Van ez a cipő ______ méretben?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es ist zu klein.
Túl kicsi.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es ist zu groß.
Túl nagy.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Steht mir das?
Jól áll?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Adok _[összeg]_ ezért.
Proponowanie ceny wyjściowej
Das ist viel zu teuer!
Ez túl drága!
Krytyka za wysokiej ceny
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
_[összeg]_ a végső ajánlatom!
Proponowanie ostatecznej ceny
Dann bin ich nicht interessiert.
Akkor nem érdekel.
Okazywanie braku zainteresowania
Dann werde ich woanders hingehen.
Akkor átmegyek máshova.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Das kann ich mir nicht leisten!
Ezt nem engedhetem meg!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de azért megveszem.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem