Zwroty | portugalski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Haben Sie ___?
Você tem ___?
Pytanie o konkretny produkt
Wo kann ich ___ finden?
Onde eu encontro ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Wieviel kostet das?
Quanto custa isso?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Você tem alguma coisa mais barata?
Pytanie o tańszą alternatywę
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Que horas você abre/fecha?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ich schaue mich nur um.
Estou apenas olhando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ich werde es kaufen.
Eu vou levar.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Posso pagar com cartão de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Proszenie o paragon
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Proszenie o siatkę
Ich möchte das gerne umtauschen.
Eu gostaria de devolver isso.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Posso provar esta roupa, por favor?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Wo sind die Umkleidekabinen?
Onde estão os provadores?
Pytanie o przebieralnie
Haben Sie das auch in ___?
Você tem essa peça em ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
... tamanho menor?
Rozmiar ubrania
... M?
... tamanho médio?
Rozmiar ubrania
... L?
... tamanho grande?
Rozmiar ubrania
... XL
... tamanho extra grande?
Rozmiar ubrania
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es ist zu klein.
É muito pequeno.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es ist zu groß.
É muito grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Steht mir das?
Fico bem nessa roupa?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Proponowanie ceny wyjściowej
Das ist viel zu teuer!
Isso é muito caro!
Krytyka za wysokiej ceny
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Proponowanie ostatecznej ceny
Dann bin ich nicht interessiert.
Então eu não estou interessado/interessada.
Okazywanie braku zainteresowania
Dann werde ich woanders hingehen.
Vou para outra loja.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Das kann ich mir nicht leisten!
Eu não posso pagar por isso!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem