Zwroty | polski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Haben Sie ___?
Czy mają Państwo ___?
Pytanie o konkretny produkt
Wo kann ich ___ finden?
Gdzie mogę znaleźć ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Wieviel kostet das?
Ile to kosztuje?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Czy mają Państwo coś w niższej cenie?
Pytanie o tańszą alternatywę
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Od której do której sklep jest czynny?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ich schaue mich nur um.
Tylko się rozglądam.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ich werde es kaufen.
Wezmę to.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Czy mogę prosić o paragon?
Proszenie o paragon
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Czy mógłbym/mogłabym dostać siatkę?
Proszenie o siatkę
Ich möchte das gerne umtauschen.
Chciałbym/Chciałabym to zwrócić.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Czy mogę to przymierzyć?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Wo sind die Umkleidekabinen?
Gdzie jest przebieralnia?
Pytanie o przebieralnie
Haben Sie das auch in ___?
Czy mają to Państwo w rozmiarze ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
... S?
Rozmiar ubrania
... M?
... M?
Rozmiar ubrania
... L?
... L?
Rozmiar ubrania
... XL
... XL?
Rozmiar ubrania
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Czy mają Państwo te buty w rozmiarze ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es ist zu klein.
Za małe (mała, mały).
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es ist zu groß.
Za duże (duża, duży).
Informowanie, że ubranie jest za duże
Steht mir das?
Czy dobrze w tym wyglądam?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Za to dam najwyżej _[suma]_ .
Proponowanie ceny wyjściowej
Das ist viel zu teuer!
To zdecydowanie za drogo!
Krytyka za wysokiej ceny
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Widziałem/Widziałam to za _[suma]_ gdzie indziej.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
_[suma]_ i ani grosza więcej!
Proponowanie ostatecznej ceny
Dann bin ich nicht interessiert.
No to dziękuję, jednak tego nie wezmę.
Okazywanie braku zainteresowania
Dann werde ich woanders hingehen.
Dziękuję, pójdę do innego sklepu.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Das kann ich mir nicht leisten!
Nie mogę sobie na to pozwolić!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
To więcej niż przewidywał mój budżet, ale wezmę to.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem