Zwroty | niderlandzki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Haben Sie ___?
Heeft u ___?
Pytanie o konkretny produkt
Wo kann ich ___ finden?
Waar kan ik ___ vinden?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Wieviel kostet das?
Hoeveel kost het?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Heeft u iets goedkopers?
Pytanie o tańszą alternatywę
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Hoe laat opent/sluit u?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ich schaue mich nur um.
Ik kijk even rond.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ich werde es kaufen.
Ik wil het graag kopen.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Kan ik met een creditcard betalen?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Mag ik de bon?
Proszenie o paragon
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Mag ik een tasje?
Proszenie o siatkę
Ich möchte das gerne umtauschen.
Ik wil dit graag retourneren.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Kan ik dit passen alstublieft?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Wo sind die Umkleidekabinen?
Waar zijn de kleedkamers?
Pytanie o przebieralnie
Haben Sie das auch in ___?
Heeft u deze in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
... small?
Rozmiar ubrania
... M?
... medium?
Rozmiar ubrania
... L?
... large?
Rozmiar ubrania
... XL
... extra large?
Rozmiar ubrania
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es ist zu klein.
Het is te klein.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es ist zu groß.
Het is te groot.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Steht mir das?
Staat dit me goed?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Proponowanie ceny wyjściowej
Das ist viel zu teuer!
Dat is veel te duur!
Krytyka za wysokiej ceny
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Proponowanie ostatecznej ceny
Dann bin ich nicht interessiert.
Dan hoeft het niet.
Okazywanie braku zainteresowania
Dann werde ich woanders hingehen.
Dan ga ik ergens anders heen.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Das kann ich mir nicht leisten!
Dat kan ik niet betalen!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem