Zwroty | koreański - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Haben Sie ___?
Pytanie o konkretny produkt
Wo kann ich ___ finden?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Wieviel kostet das?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Pytanie o tańszą alternatywę
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ich schaue mich nur um.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ich werde es kaufen.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Proszenie o paragon
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Proszenie o siatkę
Ich möchte das gerne umtauschen.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Wo sind die Umkleidekabinen?
Pytanie o przebieralnie
Haben Sie das auch in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
Rozmiar ubrania
... M?
Rozmiar ubrania
... L?
Rozmiar ubrania
... XL
Rozmiar ubrania
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es ist zu klein.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es ist zu groß.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Steht mir das?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Proponowanie ceny wyjściowej
Das ist viel zu teuer!
Krytyka za wysokiej ceny
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Proponowanie ostatecznej ceny
Dann bin ich nicht interessiert.
Okazywanie braku zainteresowania
Dann werde ich woanders hingehen.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Das kann ich mir nicht leisten!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem