Zwroty | japoński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Haben Sie ___?
___を持っていますか?
Pytanie o konkretny produkt
Wo kann ich ___ finden?
___はどこで探せますか?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Wieviel kostet das?
これはいくらですか?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
もっと値段が低いものはありませんか?
Pytanie o tańszą alternatywę
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
開店/閉店時間はいつですか?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ich schaue mich nur um.
見てるだけです
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ich werde es kaufen.
買います
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kann ich den Beleg haben, bitte?
レシートをください
Proszenie o paragon
Kann ich bitte eine Tüte haben?
袋をください
Proszenie o siatkę
Ich möchte das gerne umtauschen.
これを返却したいです
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
これを試着してもいいですか?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Wo sind die Umkleidekabinen?
試着室はどこですか?
Pytanie o przebieralnie
Haben Sie das auch in ___?
この服の___サイズはありますか?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
... S?
Rozmiar ubrania
... M?
... M?
Rozmiar ubrania
... L?
... L?
Rozmiar ubrania
... XL
... XL?
Rozmiar ubrania
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
この靴の___サイズはありますか?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es ist zu klein.
小さすぎます
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es ist zu groß.
大きすぎます
Informowanie, że ubranie jest za duże
Steht mir das?
この服は私に似合っていますか?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
_[値段]_で買います
Proponowanie ceny wyjściowej
Das ist viel zu teuer!
それは値段が高すぎる!
Krytyka za wysokiej ceny
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
[値段]_が最後のオファーだ!
Proponowanie ostatecznej ceny
Dann bin ich nicht interessiert.
私は興味がありません
Okazywanie braku zainteresowania
Dann werde ich woanders hingehen.
どこか他のところに行きます
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Das kann ich mir nicht leisten!
払えません!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem