Zwroty | hiszpański - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Haben Sie ___?
¿Tiene____ ?
Pytanie o konkretny produkt
Wo kann ich ___ finden?
¿En dónde puedo encontrar____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Wieviel kostet das?
¿Cuánto cuesta?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
¿Tiene algo que sea más barato?
Pytanie o tańszą alternatywę
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
¿A qué hora abre/cierra?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ich schaue mich nur um.
Sólo estoy mirando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ich werde es kaufen.
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kann ich den Beleg haben, bitte?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Proszenie o paragon
Kann ich bitte eine Tüte haben?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Proszenie o siatkę
Ich möchte das gerne umtauschen.
Me gustaría regresar esto.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
¿Me puedo probar esto?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Wo sind die Umkleidekabinen?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Pytanie o przebieralnie
Haben Sie das auch in ___?
¿Tiene esto en ____?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
...pequeño?
Rozmiar ubrania
... M?
...mediano?
Rozmiar ubrania
... L?
...grande?
Rozmiar ubrania
... XL
... extra grande?
Rozmiar ubrania
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es ist zu klein.
Es demasiado pequeño.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es ist zu groß.
Es demasiado grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Steht mir das?
¿Se me ve bien?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Proponowanie ceny wyjściowej
Das ist viel zu teuer!
¡Está muy caro!
Krytyka za wysokiej ceny
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Proponowanie ostatecznej ceny
Dann bin ich nicht interessiert.
Entonces no estoy interesado/a.
Okazywanie braku zainteresowania
Dann werde ich woanders hingehen.
Entonces ire a otro lugar.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Das kann ich mir nicht leisten!
¡No tengo suficiente para pagar!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem