Zwroty | francuski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Haben Sie ___?
Avez-vous ___ ?
Pytanie o konkretny produkt
Wo kann ich ___ finden?
Où puis-je trouver ___ ?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Wieviel kostet das?
Combien ça coûte ?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Pytanie o tańszą alternatywę
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ich schaue mich nur um.
Je regarde, c'est tout.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ich werde es kaufen.
Je le prends.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Je peux payer par carte ?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Proszenie o paragon
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Proszenie o siatkę
Ich möchte das gerne umtauschen.
Je voudrais échanger cet article.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Wo sind die Umkleidekabinen?
Où sont les cabines d'essayage ?
Pytanie o przebieralnie
Haben Sie das auch in ___?
Vous l'avez en ___ ?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
... S ?
Rozmiar ubrania
... M?
... M ?
Rozmiar ubrania
... L?
... L ?
Rozmiar ubrania
... XL
... XL ?
Rozmiar ubrania
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es ist zu klein.
C'est trop petit.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es ist zu groß.
C'est trop grand.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Steht mir das?
Ça me va bien ?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Proponowanie ceny wyjściowej
Das ist viel zu teuer!
C'est beaucoup trop cher !
Krytyka za wysokiej ceny
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Proponowanie ostatecznej ceny
Dann bin ich nicht interessiert.
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Okazywanie braku zainteresowania
Dann werde ich woanders hingehen.
Alors je vais aller voir ailleurs.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Das kann ich mir nicht leisten!
Je ne peux pas me le permettre.
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem