Zwroty | esperancki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Haben Sie ___?
Ĉu vi havas ___?
Pytanie o konkretny produkt
Wo kann ich ___ finden?
Kie mi povas trovi ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Wieviel kostet das?
Kiom estas tio?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Pytanie o tańszą alternatywę
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Kiam vi malfermas/fermas?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ich schaue mich nur um.
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ich werde es kaufen.
Mi aĉetos ĝin.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Proszenie o paragon
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Proszenie o siatkę
Ich möchte das gerne umtauschen.
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Wo sind die Umkleidekabinen?
Kie estas la vestaroj?
Pytanie o przebieralnie
Haben Sie das auch in ___?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
...malgranda?
Rozmiar ubrania
... M?
...meza?
Rozmiar ubrania
... L?
...granda?
Rozmiar ubrania
... XL
...ekstragranda?
Rozmiar ubrania
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es ist zu klein.
Ĝi estas tro malgranda.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es ist zu groß.
Ĝi estas tro granda.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Steht mir das?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Proponowanie ceny wyjściowej
Das ist viel zu teuer!
Tiu estas tro kara
Krytyka za wysokiej ceny
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Proponowanie ostatecznej ceny
Dann bin ich nicht interessiert.
Tiam mi ne interesas.
Okazywanie braku zainteresowania
Dann werde ich woanders hingehen.
Mi iros aliloken.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Das kann ich mir nicht leisten!
Mi ne povas pagi ĝin!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem