Zwroty | duński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Haben Sie ___?
Har du ___?
Pytanie o konkretny produkt
Wo kann ich ___ finden?
Hvor kan jeg finde ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Wieviel kostet das?
Hvor meget koster dette?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Har du noget der er mindre dyrt?
Pytanie o tańszą alternatywę
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Hvornår åbner/lukker I?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ich schaue mich nur um.
Jeg kigger bare.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ich werde es kaufen.
Jeg vil gerne købe det.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Kan jeg betale med kreditkort?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Kan jeg få kvitteringen, tak?
Proszenie o paragon
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Kan jeg få en pose, tak?
Proszenie o siatkę
Ich möchte das gerne umtauschen.
Jeg vil gerne returnere dette.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Må jeg prøve denne, tak?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Wo sind die Umkleidekabinen?
Hvor er prøverummene?
Pytanie o przebieralnie
Haben Sie das auch in ___?
Har du denne i ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
... small?
Rozmiar ubrania
... M?
... medium?
Rozmiar ubrania
... L?
... large?
Rozmiar ubrania
... XL
... extra large?
Rozmiar ubrania
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Har du disse sko i størrelse ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es ist zu klein.
Den er for lille.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es ist zu groß.
Den er for stor.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Steht mir das?
Ser denne her godt ud på mig?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Jeg vil give dig_[beløb]_ for denne.
Proponowanie ceny wyjściowej
Das ist viel zu teuer!
Det er alt for dyrt!
Krytyka za wysokiej ceny
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Jeg så denne til _[beløb]_ et andet sted.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
_[beløb]_ er mit endelige bud!
Proponowanie ostatecznej ceny
Dann bin ich nicht interessiert.
Så er jeg ikke interesseret.
Okazywanie braku zainteresowania
Dann werde ich woanders hingehen.
Så går jeg et andet sted hen.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Das kann ich mir nicht leisten!
Jeg har ikke råd til det!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Det er mere end jeg har råd til men jeg tager den.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem