Zwroty | czeski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Haben Sie ___?
Máte ___?
Pytanie o konkretny produkt
Wo kann ich ___ finden?
Kde můžu najít ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Wieviel kostet das?
Kolik to stojí?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Máte něco, co je levnější?
Pytanie o tańszą alternatywę
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Kdy otvíráte/zavíráte?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ich schaue mich nur um.
Jenom se koukám.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ich werde es kaufen.
Koupím si to.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Můžu platit kreditní kartou?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Mohu mít účtenku, prosím?
Proszenie o paragon
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Mohu dostat tašku, prosím?
Proszenie o siatkę
Ich möchte das gerne umtauschen.
Chtěla bych tohle vrátit.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Wo sind die Umkleidekabinen?
Kde jsou kabinky?
Pytanie o przebieralnie
Haben Sie das auch in ___?
Máte tohle v ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
... S?
Rozmiar ubrania
... M?
... M?
Rozmiar ubrania
... L?
... L?
Rozmiar ubrania
... XL
... XL
Rozmiar ubrania
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Máte tyto boty ve velikosti ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es ist zu klein.
Je to příliš malé.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es ist zu groß.
Je to příliš velké.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Steht mir das?
Vypadá to na mě dobře?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Dám ti za to _[částka]_
Proponowanie ceny wyjściowej
Das ist viel zu teuer!
To je příliš drahé!
Krytyka za wysokiej ceny
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
Proponowanie ostatecznej ceny
Dann bin ich nicht interessiert.
Tak nemám zájem.
Okazywanie braku zainteresowania
Dann werde ich woanders hingehen.
Tak půjdu někam jinam.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Das kann ich mir nicht leisten!
Nemůžu si to dovolit!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem