Zwroty | chiński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Haben Sie ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Pytanie o konkretny produkt
Wo kann ich ___ finden?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Wieviel kostet das?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Pytanie o tańszą alternatywę
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ich schaue mich nur um.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ich werde es kaufen.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kann ich den Beleg haben, bitte?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Proszenie o paragon
Kann ich bitte eine Tüte haben?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Proszenie o siatkę
Ich möchte das gerne umtauschen.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Wo sind die Umkleidekabinen?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Pytanie o przebieralnie
Haben Sie das auch in ___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
…小号?(…xiǎo hào?)
Rozmiar ubrania
... M?
…中号?(…zhōng hào?)
Rozmiar ubrania
... L?
…大号?(…dà hào?)
Rozmiar ubrania
... XL
…加大号?(…jiā dà hào?)
Rozmiar ubrania
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es ist zu klein.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es ist zu groß.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informowanie, że ubranie jest za duże
Steht mir das?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Proponowanie ceny wyjściowej
Das ist viel zu teuer!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Krytyka za wysokiej ceny
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Proponowanie ostatecznej ceny
Dann bin ich nicht interessiert.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Okazywanie braku zainteresowania
Dann werde ich woanders hingehen.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Das kann ich mir nicht leisten!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem