Zwroty | angielski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Haben Sie ___?
Do you have ___?
Pytanie o konkretny produkt
Wo kann ich ___ finden?
Where can I find ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Wieviel kostet das?
How much is this?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Do you have anything that is less expensive?
Pytanie o tańszą alternatywę
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
What time do you open/close?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ich schaue mich nur um.
I'm just browsing.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ich werde es kaufen.
I'll buy it.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
May I pay with credit card?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Kann ich den Beleg haben, bitte?
May I have the receipt, please?
Proszenie o paragon
Kann ich bitte eine Tüte haben?
May I have a bag, please?
Proszenie o siatkę
Ich möchte das gerne umtauschen.
I would like to return this.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kann ich das bitte einmal anprobieren?
May I try this on, please?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Wo sind die Umkleidekabinen?
Where are the changing rooms?
Pytanie o przebieralnie
Haben Sie das auch in ___?
Do you have this in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
... small?
Rozmiar ubrania
... M?
... medium?
Rozmiar ubrania
... L?
... large?
Rozmiar ubrania
... XL
... extra large?
Rozmiar ubrania
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Do you have these shoes in size ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es ist zu klein.
It's too small.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es ist zu groß.
It's too big.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Steht mir das?
Does this look good on me?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
I'll give you _[amount]_ for this.
Proponowanie ceny wyjściowej
Das ist viel zu teuer!
That's way too expensive!
Krytyka za wysokiej ceny
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
_[amount]_ is my final offer!
Proponowanie ostatecznej ceny
Dann bin ich nicht interessiert.
Then I'm not interested.
Okazywanie braku zainteresowania
Dann werde ich woanders hingehen.
Then I will go somewhere else.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Das kann ich mir nicht leisten!
I can't afford it!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem