Zwroty | portugalski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Heeft u ___?
Você tem ___?
Pytanie o konkretny produkt
Waar kan ik ___ vinden?
Onde eu encontro ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Hoeveel kost het?
Quanto custa isso?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Heeft u iets goedkopers?
Você tem alguma coisa mais barata?
Pytanie o tańszą alternatywę
Hoe laat opent/sluit u?
Que horas você abre/fecha?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ik kijk even rond.
Estou apenas olhando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ik wil het graag kopen.
Eu vou levar.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kan ik met een creditcard betalen?
Posso pagar com cartão de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Mag ik de bon?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Proszenie o paragon
Mag ik een tasje?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Proszenie o siatkę
Ik wil dit graag retourneren.
Eu gostaria de devolver isso.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kan ik dit passen alstublieft?
Posso provar esta roupa, por favor?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Waar zijn de kleedkamers?
Onde estão os provadores?
Pytanie o przebieralnie
Heeft u deze in ___?
Você tem essa peça em ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
... tamanho menor?
Rozmiar ubrania
... medium?
... tamanho médio?
Rozmiar ubrania
... large?
... tamanho grande?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... tamanho extra grande?
Rozmiar ubrania
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Het is te klein.
É muito pequeno.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Het is te groot.
É muito grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Staat dit me goed?
Fico bem nessa roupa?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Proponowanie ceny wyjściowej
Dat is veel te duur!
Isso é muito caro!
Krytyka za wysokiej ceny
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Proponowanie ostatecznej ceny
Dan hoeft het niet.
Então eu não estou interessado/interessada.
Okazywanie braku zainteresowania
Dan ga ik ergens anders heen.
Vou para outra loja.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Dat kan ik niet betalen!
Eu não posso pagar por isso!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem