Zwroty | francuski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Heeft u ___?
Avez-vous ___ ?
Pytanie o konkretny produkt
Waar kan ik ___ vinden?
Où puis-je trouver ___ ?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Hoeveel kost het?
Combien ça coûte ?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Heeft u iets goedkopers?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Pytanie o tańszą alternatywę
Hoe laat opent/sluit u?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ik kijk even rond.
Je regarde, c'est tout.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ik wil het graag kopen.
Je le prends.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kan ik met een creditcard betalen?
Je peux payer par carte ?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Mag ik de bon?
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Proszenie o paragon
Mag ik een tasje?
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Proszenie o siatkę
Ik wil dit graag retourneren.
Je voudrais échanger cet article.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kan ik dit passen alstublieft?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Waar zijn de kleedkamers?
Où sont les cabines d'essayage ?
Pytanie o przebieralnie
Heeft u deze in ___?
Vous l'avez en ___ ?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
... S ?
Rozmiar ubrania
... medium?
... M ?
Rozmiar ubrania
... large?
... L ?
Rozmiar ubrania
... extra large?
... XL ?
Rozmiar ubrania
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Het is te klein.
C'est trop petit.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Het is te groot.
C'est trop grand.
Informowanie, że ubranie jest za duże
Staat dit me goed?
Ça me va bien ?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Proponowanie ceny wyjściowej
Dat is veel te duur!
C'est beaucoup trop cher !
Krytyka za wysokiej ceny
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Proponowanie ostatecznej ceny
Dan hoeft het niet.
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Okazywanie braku zainteresowania
Dan ga ik ergens anders heen.
Alors je vais aller voir ailleurs.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Dat kan ik niet betalen!
Je ne peux pas me le permettre.
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem