Zwroty | chiński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

Heeft u ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Pytanie o konkretny produkt
Waar kan ik ___ vinden?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
Hoeveel kost het?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Pytanie o cenę konkretnego produktu
Heeft u iets goedkopers?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Pytanie o tańszą alternatywę
Hoe laat opent/sluit u?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Ik kijk even rond.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Ik wil het graag kopen.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ogłaszanie decyzji o kupnie
Kan ik met een creditcard betalen?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
Mag ik de bon?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Proszenie o paragon
Mag ik een tasje?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Proszenie o siatkę
Ik wil dit graag retourneren.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

Kan ik dit passen alstublieft?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
Waar zijn de kleedkamers?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Pytanie o przebieralnie
Heeft u deze in ___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... small?
…小号?(…xiǎo hào?)
Rozmiar ubrania
... medium?
…中号?(…zhōng hào?)
Rozmiar ubrania
... large?
…大号?(…dà hào?)
Rozmiar ubrania
... extra large?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Rozmiar ubrania
Heeft u deze schoenen in maat ___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Het is te klein.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informowanie, że ubranie jest za małe
Het is te groot.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informowanie, że ubranie jest za duże
Staat dit me goed?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Proponowanie ceny wyjściowej
Dat is veel te duur!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Krytyka za wysokiej ceny
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Proponowanie ostatecznej ceny
Dan hoeft het niet.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Okazywanie braku zainteresowania
Dan ga ik ergens anders heen.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
Dat kan ik niet betalen!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem