Zwroty | włoski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

___を持っていますか?
Avete ____?
Pytanie o konkretny produkt
___はどこで探せますか?
Dove posso trovare ____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
これはいくらですか?
Quanto costa questo?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
もっと値段が低いものはありませんか?
Avete qualcosa di meno costoso?
Pytanie o tańszą alternatywę
開店/閉店時間はいつですか?
A che ora aprite/chiudete?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
見てるだけです
Sto dando un'occhiata.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
買います
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
クレジットカードで払ってもいいですか?
Accettate carta di credito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
レシートをください
Mi può fare lo scontrino?
Proszenie o paragon
袋をください
Mi può dare una borsa?
Proszenie o siatkę
これを返却したいです
Vorrei restituire questo.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

これを試着してもいいですか?
Posso provarlo?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
試着室はどこですか?
Dove sono i camerini di prova?
Pytanie o przebieralnie
この服の___サイズはありますか?
Avete la taglia ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
... small?
Rozmiar ubrania
... M?
... media?
Rozmiar ubrania
... L?
... large?
Rozmiar ubrania
... XL?
... extra large?
Rozmiar ubrania
この靴の___サイズはありますか?
Avete il ___ di queste scarpe?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
小さすぎます
E' troppo piccolo.
Informowanie, że ubranie jest za małe
大きすぎます
E' troppo grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
この服は私に似合っていますか?
Come mi sta?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

_[値段]_で買います
Ti do ____ per questo.
Proponowanie ceny wyjściowej
それは値段が高すぎる!
Costa troppo!
Krytyka za wysokiej ceny
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
[値段]_が最後のオファーだ!
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Proponowanie ostatecznej ceny
私は興味がありません
Allora non sono interessato.
Okazywanie braku zainteresowania
どこか他のところに行きます
Allora andrò da un'altra parte.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
払えません!
Non posso permettermelo!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
私が払える金額を超えているけれども、買います。
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem