Zwroty | hiszpański - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

___を持っていますか?
¿Tiene____ ?
Pytanie o konkretny produkt
___はどこで探せますか?
¿En dónde puedo encontrar____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
これはいくらですか?
¿Cuánto cuesta?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
もっと値段が低いものはありませんか?
¿Tiene algo que sea más barato?
Pytanie o tańszą alternatywę
開店/閉店時間はいつですか?
¿A qué hora abre/cierra?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
見てるだけです
Sólo estoy mirando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
買います
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
クレジットカードで払ってもいいですか?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
レシートをください
¿Me podría dar el recibo de pago?
Proszenie o paragon
袋をください
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Proszenie o siatkę
これを返却したいです
Me gustaría regresar esto.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

これを試着してもいいですか?
¿Me puedo probar esto?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
試着室はどこですか?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Pytanie o przebieralnie
この服の___サイズはありますか?
¿Tiene esto en ____?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
... S?
...pequeño?
Rozmiar ubrania
... M?
...mediano?
Rozmiar ubrania
... L?
...grande?
Rozmiar ubrania
... XL?
... extra grande?
Rozmiar ubrania
この靴の___サイズはありますか?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
小さすぎます
Es demasiado pequeño.
Informowanie, że ubranie jest za małe
大きすぎます
Es demasiado grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
この服は私に似合っていますか?
¿Se me ve bien?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

_[値段]_で買います
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Proponowanie ceny wyjściowej
それは値段が高すぎる!
¡Está muy caro!
Krytyka za wysokiej ceny
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
[値段]_が最後のオファーだ!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Proponowanie ostatecznej ceny
私は興味がありません
Entonces no estoy interesado/a.
Okazywanie braku zainteresowania
どこか他のところに行きます
Entonces ire a otro lugar.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
払えません!
¡No tengo suficiente para pagar!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem