Zwroty | włoski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

¿Tiene____ ?
Avete ____?
Pytanie o konkretny produkt
¿En dónde puedo encontrar____?
Dove posso trovare ____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
¿Cuánto cuesta?
Quanto costa questo?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
¿Tiene algo que sea más barato?
Avete qualcosa di meno costoso?
Pytanie o tańszą alternatywę
¿A qué hora abre/cierra?
A che ora aprite/chiudete?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sólo estoy mirando.
Sto dando un'occhiata.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Accettate carta di credito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
¿Me podría dar el recibo de pago?
Mi può fare lo scontrino?
Proszenie o paragon
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Mi può dare una borsa?
Proszenie o siatkę
Me gustaría regresar esto.
Vorrei restituire questo.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

¿Me puedo probar esto?
Posso provarlo?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
¿En dónde se encuentran los probadores?
Dove sono i camerini di prova?
Pytanie o przebieralnie
¿Tiene esto en ____?
Avete la taglia ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...pequeño?
... small?
Rozmiar ubrania
...mediano?
... media?
Rozmiar ubrania
...grande?
... large?
Rozmiar ubrania
... extra grande?
... extra large?
Rozmiar ubrania
¿Tienes éstos zapatos en___?
Avete il ___ di queste scarpe?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es demasiado pequeño.
E' troppo piccolo.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es demasiado grande.
E' troppo grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
¿Se me ve bien?
Come mi sta?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Ti do ____ per questo.
Proponowanie ceny wyjściowej
¡Está muy caro!
Costa troppo!
Krytyka za wysokiej ceny
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Proponowanie ostatecznej ceny
Entonces no estoy interesado/a.
Allora non sono interessato.
Okazywanie braku zainteresowania
Entonces ire a otro lugar.
Allora andrò da un'altra parte.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
¡No tengo suficiente para pagar!
Non posso permettermelo!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem