Zwroty | węgierski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

¿Tiene____ ?
Van ______?
Pytanie o konkretny produkt
¿En dónde puedo encontrar____?
Hol találom a ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
¿Cuánto cuesta?
Mennyibe kerül?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
¿Tiene algo que sea más barato?
Van valamijük, ami kevésbé drága?
Pytanie o tańszą alternatywę
¿A qué hora abre/cierra?
Hány órakor nyitnak / zárnak?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sólo estoy mirando.
Csak nézelődök.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
Megveszem.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Lehet kártyával fizetni?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
¿Me podría dar el recibo de pago?
Megkaphatnám a számlát?
Proszenie o paragon
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Kaphatnék egy zacskót / táskát?
Proszenie o siatkę
Me gustaría regresar esto.
Vissza szeretném ezt cserélni.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

¿Me puedo probar esto?
Felpróbálhatnám ezt?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
¿En dónde se encuentran los probadores?
Hol van a próbafülke?
Pytanie o przebieralnie
¿Tiene esto en ____?
Van ez a ruha _______-ban/ben?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...pequeño?
...S-es?
Rozmiar ubrania
...mediano?
M-es?
Rozmiar ubrania
...grande?
L-es?
Rozmiar ubrania
... extra grande?
XL-es?
Rozmiar ubrania
¿Tienes éstos zapatos en___?
Van ez a cipő ______ méretben?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es demasiado pequeño.
Túl kicsi.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es demasiado grande.
Túl nagy.
Informowanie, że ubranie jest za duże
¿Se me ve bien?
Jól áll?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Adok _[összeg]_ ezért.
Proponowanie ceny wyjściowej
¡Está muy caro!
Ez túl drága!
Krytyka za wysokiej ceny
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[összeg]_ a végső ajánlatom!
Proponowanie ostatecznej ceny
Entonces no estoy interesado/a.
Akkor nem érdekel.
Okazywanie braku zainteresowania
Entonces ire a otro lugar.
Akkor átmegyek máshova.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
¡No tengo suficiente para pagar!
Ezt nem engedhetem meg!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de azért megveszem.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem