Zwroty | rumuński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

¿Tiene____ ?
Aveți ___ ?
Pytanie o konkretny produkt
¿En dónde puedo encontrar____?
Unde aș putea găsi ___ ?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
¿Cuánto cuesta?
Cât costă asta?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
¿Tiene algo que sea más barato?
Aveți altceva mai ieftin?
Pytanie o tańszą alternatywę
¿A qué hora abre/cierra?
La ce oră deschideți/închideți?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sólo estoy mirando.
Mă uit doar.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
Rămân acestea.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Pot să plătesc cu cardul?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
¿Me podría dar el recibo de pago?
Puteți sa-mi dați bonul fiscal, vă rog?
Proszenie o paragon
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Puteți sa-mi dați o plasă, vă rog?
Proszenie o siatkę
Me gustaría regresar esto.
Aș dori să returnez acest produs.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

¿Me puedo probar esto?
Pot să o probez, vă rog?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
¿En dónde se encuentran los probadores?
Unde sunt cabinele de probă?
Pytanie o przebieralnie
¿Tiene esto en ____?
Aveți acest model mărimea ___ ?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...pequeño?
... S?
Rozmiar ubrania
...mediano?
... M?
Rozmiar ubrania
...grande?
... L?
Rozmiar ubrania
... extra grande?
... XL ?
Rozmiar ubrania
¿Tienes éstos zapatos en___?
Aveți acești pantofi mărimea ___ ?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es demasiado pequeño.
Este prea mic.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es demasiado grande.
Este prea mare.
Informowanie, że ubranie jest za duże
¿Se me ve bien?
Îmi vine bine?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Vă dau _[valoare]_ pentru asta.
Proponowanie ceny wyjściowej
¡Está muy caro!
Este mult prea scump!
Krytyka za wysokiej ceny
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Am văzut același lucru în altă parte la _[valoare]_.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[valoare]_ ! Asta e ultima mea ofertă.
Proponowanie ostatecznej ceny
Entonces no estoy interesado/a.
Atunci nu sunt interesat(ă).
Okazywanie braku zainteresowania
Entonces ire a otro lugar.
Atunci o să merg în altă parte.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
¡No tengo suficiente para pagar!
Nu îmi permit.
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
E mai mult decât îmi permit dar o să-l iau.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem