Zwroty | portugalski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

¿Tiene____ ?
Você tem ___?
Pytanie o konkretny produkt
¿En dónde puedo encontrar____?
Onde eu encontro ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
¿Cuánto cuesta?
Quanto custa isso?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
¿Tiene algo que sea más barato?
Você tem alguma coisa mais barata?
Pytanie o tańszą alternatywę
¿A qué hora abre/cierra?
Que horas você abre/fecha?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sólo estoy mirando.
Estou apenas olhando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
Eu vou levar.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Posso pagar com cartão de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
¿Me podría dar el recibo de pago?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Proszenie o paragon
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Proszenie o siatkę
Me gustaría regresar esto.
Eu gostaria de devolver isso.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

¿Me puedo probar esto?
Posso provar esta roupa, por favor?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
¿En dónde se encuentran los probadores?
Onde estão os provadores?
Pytanie o przebieralnie
¿Tiene esto en ____?
Você tem essa peça em ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...pequeño?
... tamanho menor?
Rozmiar ubrania
...mediano?
... tamanho médio?
Rozmiar ubrania
...grande?
... tamanho grande?
Rozmiar ubrania
... extra grande?
... tamanho extra grande?
Rozmiar ubrania
¿Tienes éstos zapatos en___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es demasiado pequeño.
É muito pequeno.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es demasiado grande.
É muito grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
¿Se me ve bien?
Fico bem nessa roupa?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Proponowanie ceny wyjściowej
¡Está muy caro!
Isso é muito caro!
Krytyka za wysokiej ceny
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Proponowanie ostatecznej ceny
Entonces no estoy interesado/a.
Então eu não estou interessado/interessada.
Okazywanie braku zainteresowania
Entonces ire a otro lugar.
Vou para outra loja.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
¡No tengo suficiente para pagar!
Eu não posso pagar por isso!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem