Zwroty | niemiecki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

¿Tiene____ ?
Haben Sie ___?
Pytanie o konkretny produkt
¿En dónde puedo encontrar____?
Wo kann ich ___ finden?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
¿Cuánto cuesta?
Wieviel kostet das?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
¿Tiene algo que sea más barato?
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Pytanie o tańszą alternatywę
¿A qué hora abre/cierra?
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sólo estoy mirando.
Ich schaue mich nur um.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
Ich werde es kaufen.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
¿Me podría dar el recibo de pago?
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Proszenie o paragon
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Proszenie o siatkę
Me gustaría regresar esto.
Ich möchte das gerne umtauschen.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

¿Me puedo probar esto?
Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
¿En dónde se encuentran los probadores?
Wo sind die Umkleidekabinen?
Pytanie o przebieralnie
¿Tiene esto en ____?
Haben Sie das auch in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...pequeño?
... S?
Rozmiar ubrania
...mediano?
... M?
Rozmiar ubrania
...grande?
... L?
Rozmiar ubrania
... extra grande?
... XL
Rozmiar ubrania
¿Tienes éstos zapatos en___?
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es demasiado pequeño.
Es ist zu klein.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es demasiado grande.
Es ist zu groß.
Informowanie, że ubranie jest za duże
¿Se me ve bien?
Steht mir das?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Proponowanie ceny wyjściowej
¡Está muy caro!
Das ist viel zu teuer!
Krytyka za wysokiej ceny
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Proponowanie ostatecznej ceny
Entonces no estoy interesado/a.
Dann bin ich nicht interessiert.
Okazywanie braku zainteresowania
Entonces ire a otro lugar.
Dann werde ich woanders hingehen.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
¡No tengo suficiente para pagar!
Das kann ich mir nicht leisten!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem