Zwroty | niderlandzki - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

¿Tiene____ ?
Heeft u ___?
Pytanie o konkretny produkt
¿En dónde puedo encontrar____?
Waar kan ik ___ vinden?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
¿Cuánto cuesta?
Hoeveel kost het?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
¿Tiene algo que sea más barato?
Heeft u iets goedkopers?
Pytanie o tańszą alternatywę
¿A qué hora abre/cierra?
Hoe laat opent/sluit u?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sólo estoy mirando.
Ik kijk even rond.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
Ik wil het graag kopen.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Kan ik met een creditcard betalen?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
¿Me podría dar el recibo de pago?
Mag ik de bon?
Proszenie o paragon
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Mag ik een tasje?
Proszenie o siatkę
Me gustaría regresar esto.
Ik wil dit graag retourneren.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

¿Me puedo probar esto?
Kan ik dit passen alstublieft?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
¿En dónde se encuentran los probadores?
Waar zijn de kleedkamers?
Pytanie o przebieralnie
¿Tiene esto en ____?
Heeft u deze in ___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...pequeño?
... small?
Rozmiar ubrania
...mediano?
... medium?
Rozmiar ubrania
...grande?
... large?
Rozmiar ubrania
... extra grande?
... extra large?
Rozmiar ubrania
¿Tienes éstos zapatos en___?
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es demasiado pequeño.
Het is te klein.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es demasiado grande.
Het is te groot.
Informowanie, że ubranie jest za duże
¿Se me ve bien?
Staat dit me goed?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Proponowanie ceny wyjściowej
¡Está muy caro!
Dat is veel te duur!
Krytyka za wysokiej ceny
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Proponowanie ostatecznej ceny
Entonces no estoy interesado/a.
Dan hoeft het niet.
Okazywanie braku zainteresowania
Entonces ire a otro lugar.
Dan ga ik ergens anders heen.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
¡No tengo suficiente para pagar!
Dat kan ik niet betalen!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem