Zwroty | japoński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

¿Tiene____ ?
___を持っていますか?
Pytanie o konkretny produkt
¿En dónde puedo encontrar____?
___はどこで探せますか?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
¿Cuánto cuesta?
これはいくらですか?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
¿Tiene algo que sea más barato?
もっと値段が低いものはありませんか?
Pytanie o tańszą alternatywę
¿A qué hora abre/cierra?
開店/閉店時間はいつですか?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sólo estoy mirando.
見てるだけです
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
買います
Ogłaszanie decyzji o kupnie
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
¿Me podría dar el recibo de pago?
レシートをください
Proszenie o paragon
¿Me puede dar una bolsa por favor?
袋をください
Proszenie o siatkę
Me gustaría regresar esto.
これを返却したいです
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

¿Me puedo probar esto?
これを試着してもいいですか?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
¿En dónde se encuentran los probadores?
試着室はどこですか?
Pytanie o przebieralnie
¿Tiene esto en ____?
この服の___サイズはありますか?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...pequeño?
... S?
Rozmiar ubrania
...mediano?
... M?
Rozmiar ubrania
...grande?
... L?
Rozmiar ubrania
... extra grande?
... XL?
Rozmiar ubrania
¿Tienes éstos zapatos en___?
この靴の___サイズはありますか?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es demasiado pequeño.
小さすぎます
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es demasiado grande.
大きすぎます
Informowanie, że ubranie jest za duże
¿Se me ve bien?
この服は私に似合っていますか?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Le doy_[cantidad]_por ésto.
_[値段]_で買います
Proponowanie ceny wyjściowej
¡Está muy caro!
それは値段が高すぎる!
Krytyka za wysokiej ceny
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
[値段]_が最後のオファーだ!
Proponowanie ostatecznej ceny
Entonces no estoy interesado/a.
私は興味がありません
Okazywanie braku zainteresowania
Entonces ire a otro lugar.
どこか他のところに行きます
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
¡No tengo suficiente para pagar!
払えません!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem