Zwroty | hindi - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

¿Tiene____ ?
Pytanie o konkretny produkt
¿En dónde puedo encontrar____?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
¿Cuánto cuesta?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
¿Tiene algo que sea más barato?
Pytanie o tańszą alternatywę
¿A qué hora abre/cierra?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sólo estoy mirando.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
¿Me podría dar el recibo de pago?
Proszenie o paragon
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Proszenie o siatkę
Me gustaría regresar esto.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

¿Me puedo probar esto?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
¿En dónde se encuentran los probadores?
Pytanie o przebieralnie
¿Tiene esto en ____?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...pequeño?
Rozmiar ubrania
...mediano?
Rozmiar ubrania
...grande?
Rozmiar ubrania
... extra grande?
Rozmiar ubrania
¿Tienes éstos zapatos en___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es demasiado pequeño.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es demasiado grande.
Informowanie, że ubranie jest za duże
¿Se me ve bien?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Proponowanie ceny wyjściowej
¡Está muy caro!
Krytyka za wysokiej ceny
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Proponowanie ostatecznej ceny
Entonces no estoy interesado/a.
Okazywanie braku zainteresowania
Entonces ire a otro lugar.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
¡No tengo suficiente para pagar!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem