Zwroty | francuski - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

¿Tiene____ ?
Avez-vous ___ ?
Pytanie o konkretny produkt
¿En dónde puedo encontrar____?
Où puis-je trouver ___ ?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
¿Cuánto cuesta?
Combien ça coûte ?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
¿Tiene algo que sea más barato?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Pytanie o tańszą alternatywę
¿A qué hora abre/cierra?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sólo estoy mirando.
Je regarde, c'est tout.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
Je le prends.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Je peux payer par carte ?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
¿Me podría dar el recibo de pago?
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Proszenie o paragon
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Proszenie o siatkę
Me gustaría regresar esto.
Je voudrais échanger cet article.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

¿Me puedo probar esto?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
¿En dónde se encuentran los probadores?
Où sont les cabines d'essayage ?
Pytanie o przebieralnie
¿Tiene esto en ____?
Vous l'avez en ___ ?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...pequeño?
... S ?
Rozmiar ubrania
...mediano?
... M ?
Rozmiar ubrania
...grande?
... L ?
Rozmiar ubrania
... extra grande?
... XL ?
Rozmiar ubrania
¿Tienes éstos zapatos en___?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es demasiado pequeño.
C'est trop petit.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es demasiado grande.
C'est trop grand.
Informowanie, że ubranie jest za duże
¿Se me ve bien?
Ça me va bien ?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Proponowanie ceny wyjściowej
¡Está muy caro!
C'est beaucoup trop cher !
Krytyka za wysokiej ceny
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Proponowanie ostatecznej ceny
Entonces no estoy interesado/a.
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Okazywanie braku zainteresowania
Entonces ire a otro lugar.
Alors je vais aller voir ailleurs.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
¡No tengo suficiente para pagar!
Je ne peux pas me le permettre.
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem