Zwroty | fiński - Podróże | Zakupy

Zakupy - Podstawy

¿Tiene____ ?
Onko teillä ___?
Pytanie o konkretny produkt
¿En dónde puedo encontrar____?
Mistä löydän ___?
Pytanie o lokalizację konkretnego produktu
¿Cuánto cuesta?
Paljonko tämä maksaa?
Pytanie o cenę konkretnego produktu
¿Tiene algo que sea más barato?
Onko teillä mitään edullisempaa?
Pytanie o tańszą alternatywę
¿A qué hora abre/cierra?
Mihin aikaan avaatte / suljette?
Pytanie o godziny otwarcia sklepu
Sólo estoy mirando.
Katselen vain.
Informowanie personelu sklepu, że na razie tylko się rozglądamy i nie potrzebujemy pomocy
Lo compro.
Ostan sen.
Ogłaszanie decyzji o kupnie
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Voinko maksaa luottokortilla?
Pytanie o możliwość płatności kartą kredytową
¿Me podría dar el recibo de pago?
Saisinko kuitin, kiitos?
Proszenie o paragon
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Saisinko kassin, kiitos?
Proszenie o siatkę
Me gustaría regresar esto.
Haluaisin palauttaa tämän.
Używane, gdy chcemy oddać dany produkt

Zakupy - Ubrania

¿Me puedo probar esto?
Voisinko sovittaa tätä?
Pytanie o możliwość przymierzenia ubrania
¿En dónde se encuentran los probadores?
Mistä löydän sovituskopit?
Pytanie o przebieralnie
¿Tiene esto en ____?
Onko teillä tätä___?
Pytanie o konkretny rozmiar ubrania
...pequeño?
...S-kokona?
Rozmiar ubrania
...mediano?
M-kokona?
Rozmiar ubrania
...grande?
L-kokona?
Rozmiar ubrania
... extra grande?
XL-kokona?
Rozmiar ubrania
¿Tienes éstos zapatos en___?
Onko näitä kenkiä kokona ___?
Pytanie o konkretny rozmiar butów
Es demasiado pequeño.
Se on liian pieni.
Informowanie, że ubranie jest za małe
Es demasiado grande.
Se on liian iso.
Informowanie, że ubranie jest za duże
¿Se me ve bien?
Näyttääkö tämä hyvältä päälläni?
Pytanie o opinię w sprawie wyglądu ubrania

Zakupy - Targowanie się

Le doy_[cantidad]_por ésto.
Annan tästä [määrä].
Proponowanie ceny wyjściowej
¡Está muy caro!
Se on aivan liian kallis!
Krytyka za wysokiej ceny
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Näin tämän _[määrä]_ hintaan muualla.
Wspominanie niższej ceny w innym sklepie
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
_[määrä]_ on viimeinen tarjoukseni!
Proponowanie ostatecznej ceny
Entonces no estoy interesado/a.
Siinä tapauksessa en ole kiinnostunut.
Okazywanie braku zainteresowania
Entonces ire a otro lugar.
Sitten menen jonnekin muualle.
Okazywanie braku zainteresowania poprzez grożenie opuszczeniem sklepu
¡No tengo suficiente para pagar!
Minulla ei ole varaa siihen!
Odrzucenie ceny poprzez stwierdzenie, że nie mamy tyle pieniędzy
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Se on enemmän kuin mihin minulla olisi varaa, mutta otan sen.
Zgoda na zaproponowaną cenę z udawanym żalem